WAT IS COVID-19?

 

 

.

Achtergrond van Coronavaccinatie: gezondheidskwestie of corruptie?

De vaccinatie tegen Covid-19: een onderwerp dat bijna niemand koud laat. Deskundigen waarschuwen steeds vaker voor mogelijke gevaren, vaccinfabrikanten remmen de verwachtingen en advocaten kondigen weerstand tegen directe en indirecte verplichte vaccinatie aan.

Steeds vaker zijn er ook stemmen te horen die openlijk vermoeden dat de Coronavaccinatie minder de gezondheid van velen ten goede komt dan veelmeer het economische welzijn van enkelen, schrijft auteur Siri Sanning op Wochenblick.

Vaccingoedkeuring als opzettelijk lichamelijke letselschade

Op de vraag wat hij vindt van het feit dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op het punt staat goedkeuring te verlenen aan het Coronavaccin dat is ontwikkeld door het bedrijf BionTech, is toxicoloog Dr. Stefan Hockertz ondubbelzinnig: “Ik beschouw dit als opzettelijk grove lichamelijke letselschade”.

Hockertz was directeur en hoogleraar van het Instituut voor Experimentele en Klinische Toxicologie van het Universitair Medisch Centrum Hamburg Eppendorf en is een van de meest gerenommeerde deskundigen in de gelederen van vaccinatiecritici en Coronamaatregelen.

Studies ontbreken

Ik heb bewijzen dat, met name op preklinisch gebied, er niet veel onderzoeken zijn uitgevoerd die betrekking hebben op de efficiëntie en veiligheid en daarmee de kwaliteit van dit vaccin. En ik heb ook aanwijzingen van bronnen uit de betrokken bedrijven dat er onvoldoende toxicologische gegevens beschikbaar zijn.

Hij is geen tegenstander van vaccinaties, maar hecht waarde aan kwaliteit. Er zou niet genoeg zijn gedaan om mensen een echt veilig vaccin te bieden.

Hockertz wordt beschouwd als een van de vroegste critici op de maatregelen en heeft zich al vele malen uitgesproken. Onlangs was hij te gast in Corona-Ausschuss, waar hij uitgebreid commentaar gaf op de voorgestelde vaccins (Sitzung 30: Unter der Lupe; vanaf min. 3:02:30).

Onvruchtbaarheid, allergische reacties, dood

Hockertz is verre van alleen in zijn zorgen. Begin december hebben Dr. Mike Yeadon, voormalig wetenschappelijk directeur van het farmaceutische bedrijf Pfizer, en Dr. Wolfgang Wodarg, internist en voormalig lid van de Duitse Bondsdag, gezamenlijk een petitie opgesteld waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke stopzetting van alle Corona-vaccinatiestudies en een overeenkomstige aanvraag ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Hoewel deze petitie door meer dan 80.000 mensen is ondertekend, heeft het bureau nog niet gereageerd.

De bezorgdheid van de indieners is met name gericht op onder meer de volgende punten:

• De vorming van zogenaamde “niet-neutraliserende antilichamen” kan leiden tot een overmatige immuunreactie, vooral wanneer testpersonen na vaccinatie worden geconfronteerd met het echte, het “wilde” virus. Deze zogenaamde antilichaam-afhankelijke versterking, ADE, is al lang bekend, bijvoorbeeld uit experimenten met Coronavaccins bij katten. In de loop van deze studies stierven alle katten die in eerste instantie de vaccinatie goed verdroegen nadat ze besmet waren met echte Coronavirussen.

• Van de vaccins wordt verwacht dat ze antilichamen tegen piek-eiwitten van SARS-CoV-2 induceren. Tot de piek-eiwitten behoren echter ook syncytin-homologe eiwitten, die essentieel zijn voor de vorming van de placenta bij zoogdieren zoals de mens. Het is essentieel om de mogelijkheid uit te sluiten dat een vaccin tegen SARS-COV-2 een immuunreactie tegen syncytin-1 veroorzaakt, anders zou onvruchtbaarheid van onbepaalde duur bij gevaccineerde vrouwen het gevolg kunnen zijn.

• De mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer bevatten polyethyleenglycol (PEG). 70% van de mensen vormt antilichamen tegen deze stof – wat betekent dat veel mensen allergische, mogelijk fatale reacties op het vaccin kunnen ontwikkelen.

Na de spoedgoedkeuring van het vaccin van BioNTech / Pfizer, moesten Britse regelgevers een waarschuwing aanbrengen dat “mensen waarvan bekend is dat ze significante allergische reacties op medicijnen of voedsel hebben” het vaccin momenteel niet mogen krijgen.

Hoog aantal neveneffecten

Er zijn nu ook gevallen van tijdelijke gezichtsverlammingen en andere ernstige neveneffecten gemeld. Onlangs sprak een Franse expert op het gebied van infectieziekten zich erover uit dat hij nog nooit zo’n hoge frequentie van potentiële bijwerkingen heeft gezien als bij het Pfizer-vaccin.

Ondanks lockdown - Afrikanen reizen ongehinderd per trein uit Italië - "helpers" betalen tickets

Over het algemeen nemen sceptici van de Coronavaccinatie geen blad voor de mond. Ze beschrijven het als het grootste menselijke experiment in de moderne geschiedenis, raden het dringend af in internationale oproepen en wijzen erop dat het kwartaalrapport van BioNTech’s Duitse “hoopbrengers” leest als de “aankondiging van een catastrofe“.

95% beschermend effect – echt waar?

Voor Dr. Wodarg is dit hoge getal duidelijk boerenbedrog. De gegevens van het door BionTech / Pfizer uitgevoerde onderzoek tonen eenduidig aan dat het vaccin een extreem slechte baten-risicoverhouding heeft.

De belangrijkste vraag bij de beoordeling en goedkeuring van een nieuw vaccin is:

Hoe hoog is het individuele voordeel ten opzichte van het subjectieve risico voor de individuele persoon wanneer een vaccin wordt toegediend?

Deze beoordeling, zei hij, wordt beoordeeld met behulp van de volgende medische parameters:

• Relative Risiko-Reduktion RRR
• Absolute Risiko-Reduktion ARR
• Number Needed to Vaccine NNV

“Wie verantwoordelijk is voor de maatregelen en niets heeft gedaan om grote collaterale schade te vermijden, moet hiervoor worden gestraft.”

 

Screen Shot 03-04-21 at 05.08 PM

Van bij de opkomst van Covid-19 hebben de virologen een tunnelvisie doorgedrukt op de te nemen maatregelen. Enerzijds hebben ze zich geconcentreerd op de besmettingen. Anderzijds op maatregelen over de hele bevolking die de contacten tussen de mensen beperken. Op die manier zijn de regeringen van vele landen op een verbazend simplistische manier omgegaan met Covid-19.

 

Wie maatregelen neemt om doden te vermijden, daarvan kan worden verwacht dat alle doden in rekening worden gebracht. Ook de doen die vallen door de maatregelen. Maar “dat was de focus niet”. Zoals Neil Ferguson dat op 10 juni 2020 verklaarde voor het Brits Lagerhuis. Hetzelfde gebeurde in België. Tot op vandaag weet de regering niet eens hoeveel doden er zijn gevallen door de maatregelen. De regering weet ook niet hoeveel mensen nog vroegtijdig gaan sterven door het beleid. Dat was en is blijkbaar niet zo belangrijk. Het aantal zelfmoorden wordt zelfs verzwegen.

 

“Voor een hoger doel” werd de hele bevolking beangstigd. Een belangrijk deel van de economie ging op slot. Wie een andere ziekte had dan Covid-19 werd gewoon opzijgeschoven. Allemaal niet belangrijk. Doden door Covid sparen was prioritair, en is nog steeds prioritair.

 

Wat hebben alle andere mensen die lijden misdaan om te worden opzijgezet? Dat is een vorm van gezondheidsracisme dat volstrekt onaanvaardbaar is. Als u kanker heeft mag u sterven voor het hoger doel een Covid-patiënt meer ruimte te geven.

 

Nu we intussen uit tal van wetenschappelijke publicaties weten dat de maatregelen gewoon niet hebben gewerkt, is het plaatje nog erger. De volstrekt nutteloze maatregelen hebben tal van doden en een groot lijden veroorzaakt bij de bevolking.

 

Maar ook het aantal besmettingen én het aantal doden aan Covid-19 zijn door deze verkeerde maatregelen toegenomen. De huisartsen die geen medicatie moesten geven. De vermenging van patiënten in woonzorgcentra en in hospitalen op basis van gebrekkige PCR-tests. Het niet afschermen van de ouderlingen terwijl de rest van de mensen allerlei beperkingen onderging. Professor Ioannidis verwoordde het zonneklaar: we hebben de kwetsbare mensen onder de bus gegooid, en de rest proberen te beschermen. En zelfs daarin zijn de WHO en de regeringen niet geslaagd.

 

In een varkensstal kan bij een epidemie een deel van de varkens geruimd worden – ook varkens die niet ziek zijn – maar wij zijn mensen.

 

Wie maatregelen neemt die doden kunnen veroorzaken, maar daar totaal geen rekening mee houdt, begaat een misdrijf. Viruswaanzin vraagt dat die mensen strafrechtelijk worden vervolgd. Op internationaal niveau moet er een tweede Neurenbergtribunaal komen.

HET GAAT NIET OVER ONS LEVEN

Geblaat op sociale media en lettertjes in open brieven. Daar lacht de virologenjunta mee. Met zwijggeld (dubbel overbruggingsrecht en uitstel van hypotheekaflossingen) en 300% hogere boetes houden ze moeiteloos de repressie van het arme plebs in stand. Haal dat zwijggeld weg en een uur later is het revolutie... Niemand durft tegen de feodale broodheer (i.e. minderheidsregering) en de psychologische mishandeling van gestoorde, zichzelf verrijkende virologen, nog iets inbrengen. Zolang we ons hoopje stenen maar kunnen houden.

We zijn gestopt met leven om niet te moeten sterven.

En zelfs dat leverde ons meer dan 16 000 doden...

Als zelfs een avondklok een makkelijke regel wordt genoemd, wat is dan het volgende?'

We zijn opgelucht dat de avondklok in Vlaanderen niet werd vervroegd. Toch maken wij onns zorgen over de retoriek rond de strenge maatregel. 'Strikte handhaving lukt slechts wanneer de regel rechtvaardig wordt geacht.'
  

Sloeg u de langgerekte persconferentie van vrijdagavond over wegens wel iets beter te doen? Had u niet echt iets beter te doen, maar vond u het toch te lang duren? Laten we het hier even heel kort voor u samenvatten. De huidige maatregelen zijn al streng genoeg en worden niet nóg strenger. Wel komen er betere en meer controles. Meer handhaving dus, maar geen vervroegde avondklok in Vlaanderen, zoals die bestaat in Wallonië en Brussel. Blijkbaar was dit niet naar de zin van professor - euhm, we bedoelen minister Frank Vandenbroucke (SP.A), maar kon Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dit toch uit de brand (pun intended) slepen.

Een viroloog liet in Het Nieuwsblad optekenen dat de avondklok beter wel vervroegd was. 'Elk Overlegcomité zien we politieke armworstelingen. Terwijl dit echt een heel makkelijke regel was om in te voeren én te controleren.' U leest het goed, jawel, de avondklok invoeren wordt 'een heel makkelijke regel' genoemd. Makkelijk in te voeren, juist, en zelfs makkelijk te controleren, ook correct. Gemakkelijk na te leven? Dat is blijkbaar niet meteen ieders bekommernis.

Federaal vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) liet zich aan het Egmontpaleis dan weer ontvallen dat er beter één uniforme avondklok zou komen. Het is een beetje taboe om het er nog over te hebben, maar laten we even terugspoelen naar augustus 2020. Toen werd een avondklok ingevoerd in Antwerpen, wegens de slechte cijfers aldaar. Riep toen iemand op om die in het hele land in te voeren?

 

We glijden af. Traag, maar gestaag. Als zelfs een avondklok een makkelijke regel wordt genoemd, wat is dan het volgende? Mensen vertellen wie ze wel en niet kunnen zien in de huiskamer? Excuses, dat werd ook al ingevoerd. Ouderen tijdens hun laatste maanden opsluiten zonder bezoek? Juist, ja. Kinderen en jongeren onderwijs ontzeggen? De gevolgen laten zich gevoelen, maar sommigen vinden het zo'n 'makkelijke maatregel' dat we die best weer kunnen invoeren.

 

Laten we de discussies over de maatregelen terugvoeren tot de essentie: een maatregel moet doeltreffend zijn, evenredig en goed worden uitgelegd aan de bevolking. Wie maatregelen niet wil volgen, moet gesanctioneerd worden; wie niet wil horen, moet voelen. Zo niet hebben verboden natuurlijk geen zin. Maar strikte handhaving lukt slechts wanneer de regel rechtvaardig wordt geacht en dus mogen alcoholrijke lockdownfeestjes niet gelijk gesteld worden aan een bezoek van opa én oma. Bovendien moet handhaving ook mogelijk zijn, wat niet zo maar het geval is in de beslotenheid van de huiskamers, zoals intussen wel bleek.

 

Niet zomaar klopten we al zo vaak op de spijker van de (grond)wettelijke basis van genomen maatregelen dat die ondertussen helemaal scheef staat. Het al te gemakkelijk opzijschuiven van basisrechten leek een virus dat in het spoor van corona was uitgebroken. Aanvankelijk wekte dat spijkergetimmer slechts schouderophalen op bij de federale regering, maar gelukkig kondigde minister Annelies Verlinden (CD&V) intussen aan dat zij bezig is aan een zogenaamde Pandemiewet. We zullen zien wat het debat hierover in de Kamer naar boven brengt.

 

Zo'n Pandemiewet uitschrijven vraagt wel erg veel tijd, al bieden buurlanden zeker inspiratie en meende Johan Vande Lanotte (SP.A) er slechts enkele uren tijd voor nodig te hebben. Het getreuzel leidt ertoe dat de minister van Binnenlandse Zaken zondag de verregaande maatregel om de grenzen te sluiten voor Britten wel weer met een eenvoudig Ministerieel Besluit (MB) nam. Een MB dient in de regel om bijkomstige bepalingen of detailbepalingen bij een Koninklijk Besluit te laten vaststellen. Covid mag geen vrijgeleide worden naar totalitarisme.

 

In een jaar als 2020 beseffen we wat belangrijk is voor ons. Een restaurantbezoek voor de ene, een festival voor de andere. Menselijke warmte, non-verbale communicatie, zelfs de vrijheid om eens goed kunnen zagen tegen collega's bleek iets wat je mist als het er niet is. Maar nog essentiëler zijn natuurlijk een goede gezondheid, onderwijs, de vrijheid om te gaan en staan waar je wil en een democratisch debat, allemaal samen in een goed evenwicht. Het goede leven is een zaak van kwantiteit, maar zeker ook kwaliteit.

 

MONDKAPJES WERKEN NIET, ZIJN ONGEZOND, MAAR LEREN MENSEN WEL GEHOORZAMEN

Bestuurders willen maar al te graag gebruik maken van een lokale mondkapjesplicht. Maar waarom toch als wetenschappelijk gezien de mondmaskers geen enkel voordeel, eerder nadelen hebben? Waar dienen deze maskers dan in werkelijkheid voor? Het zou weleens veel verder kunnen gaan dan waarop je rekent.

Aantasting gezondheid

Deze voortdurende oefening in gehoorzaamheid die het gemuilkorfde deel van de bevolking krijgt, tast niet alleen het gevoel van eigenwaarde aan, maar ook de gezondheid.

Dr. Russell Blaylock, neurochirurg, waarschuwt niet alleen dat mondkapjes gezonde mensen niet beschermen voor ziekte, maar dat ze ook ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken voor de dragers. Als je ziek bent kan je beter geen mondmasker dragen, schrijft hij.

Hij wijst er fijntjes op dat er geen onderzoeken zijn die aantonen dat een mondkapje enig effect heeft op de overdracht van het covid-19 virus. Daarom moeten we te rade bij onderzoeken van het influenza virus overdracht. En ook daar ontbreekt het bewijs.

Blijkbaar is er geen wetenschappelijk bewijs dat het dragen van mondkapjes noodzakelijk maakt.

Risico’s

Zijn er misschien risico’s voor het dragen ervan? Sommige onderzoeken bevestigen dit. De optredende klachten variëren van hoofdpijn, luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels), tot aan ernstige levensbedreigende complicaties.

Onderzoekers hebben ontdekt dat door het mondkapje het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk vermindert. Des te langer het masker wordt gedragen, des te meer daalt het zuurstofniveau in het bloed. Dit heeft dan weer een negatief effect op het immuunsysteem. Hierdoor zorgt een mondmasker juist voor een verhoogd risico op infecties.

Er is nog een ander gevaar van het dragen van mondmaskers op dagelijkse basis, zo vervolgt Blaylock zijn betoog, met name gedurende meerdere uren. Als iemand besmet is met een luchtwegvirus kan iets van het virus uitgestoten worden bij iedere ademhaling.  Hierdoor zal iemand met een goed sluitend mondkapje virussen steeds opnieuw inademen waardoor de concentratie van het virus in de longen en neus passages toeneemt.

mondkapje-k1
Dit is een test
Screen Shot 12-05-20 at 07.59 PM-Hersteld

Wat is eigenlijk de bedoeling van deze zogeheten 'test' om met een zo lang stokje tot tegen het hematoencefalitis klier te geraken. Deze dient om alle vormen van virussen en bacteriën buiten te houden en kan makkelijk beschadigd worden met alle gevolgen op korte of middellange termijn!

Overwegingen voordat u het COVID-19 vaccin neemt

Screen Shot 01-27-21 at 08.04 PM

Experimentele vaccins

Nog in testfase

Alle COVID-19-vaccins die nu beschikbaar zijn, bevinden zich in de testfase.
De mensen die het vaccin nu nemen, zijn in feite proefkonijnen.
Niemand kent de langetermijneffecten.

COVID-19 begon in maart 2020 en de vaccins waren ongeveer zes maanden later klaar.

Sneller dan ooit ontwikkeld

Jaren Ontwikkelingstijd vaccin
5 – 7 Zeer snel
10 – 15 Vloeiend tot normaal
30+ Lang
0,5 COVID- 19

Compleet nieuwe “vaccin”technologie: mRNA

Het mRNA (messenger RNA) in de vaccins is een synthetisch, onnatuurlijk gen dat in onze cellen wordt geïntroduceerd. De publieke beschrijving valt onder de definitie van gentherapie.

Daarom kan men technisch een mRNA-vaccin geen vaccin noemen. Als men eerlijk is noemt men het naar wat het echt is, gentherapie.

Vaccinfabrikanten zijn niet aansprakelijk voor schade of overlijden

In de VS kunt u Moderna of Pfizer niet aanklagen als het COVID-19-vaccin u verwondt of doodt.

De Britse overheid verleent wettelijke vrijwaring aan vaccinfabrikanten.

Ik vermoed dat het scenario overal ter wereld vergelijkbaar is. Houd er ook rekening mee dat als de overheid de vaccinatieschade zou vergoeden, het nog steeds belastinggeld is van de mensen die worden geplunderd.

Sta er ook even bij stil, wat is het nut van compensatie of vrijheid om te reizen als u verlamd of dood bent?

Artsen waarschuwen voor het COVID-19-vaccin

Dr. Simone Gold vertegenwoordigt Amerika’s frontlinieartsen in haar lezing over zorgen over het COVID-19-vaccin. [BitChute]
Een compilatie van dokters die waarschuwen tegen het COVID-19-vaccin. [BitChute]

 

Onderzoek toont aan dat COVID-19-gevaccineerden risico lopen op dodelijke allergische reacties op wilde coronavirussen

De discussie over DNA-modificatie

De mainstream media, wetenschappers en fact-checkers ontkennen dat mRNA-vaccins ons DNA kunnen aanpassen, hoewel onafhankelijke wetenschappers zeggen van wel.

De kern van het argument van de mainstream media gaat uit van het gedateerde dogma dat codering van DNA naar RNA naar proteïnes een eenrichtingsstroom is, terwijl de moderne wetenschap ontdekte dat codering van normale cellulaire huishoudens een tweerichtingsstroom is.

Getuigenissen van schade en sterfgevallen door vaccins

Zoals met al het internetmateriaal, kan men twijfelen of het echt is. In mijn persoonlijke sfeer registreerde ik twee sterftegevallen enkele dagen na het injecteren van het Pfizer-vaccin. Een driejarig meisje en een negentigjarige perfect gezonde oma.

De dokters wisten niet wat de doodsoorzaak had kunnen zijn…

Hier zijn enkele getuigenissen die ik heb gevonden voor uw eigen overweging.

Brant Griner’s moeder lijdt aan spasmen. [BitChute]
Shawn Skelton lijdt aan wat lijkt op een auto-immuunreactie op haar tong en spasmen. [BitChute]
Zuster Tiffany Pontes Dover viel flauw en stierf later. Het ziekenhuis waar ze werkte probeerde het op Twitter te ontkennen, maar de vader sprak zich uit. [BitChute]
Zuster Khalilah Mitchell lijdt aan Bells Palsy (gezicht half verlamd). [BitChute]

De drie jaar oude nicht van een vriend is gestorven.

Transhumanisme

Volgens de beschrijving van het Pfizer-vaccin op de website van de Britse overheid, slaagt men erin de mRNA in de cellen te krijgen door ze te encapsuleren in lipide nanodeeltjes (LNP’s, lipid nanoparticles).

Exelead stelt dat LNP’s in staat zijn om hydrogels te transporteren.

De meest gruwelijke informatie over hydrogels komt van vermeende ex-FEMA-medewerker Celeste Solum. Ze beschrijft hydrogels als op grafeen gebaseerde zelfreplicerende nanobotica die in staat zijn het menselijk lichaam te assimileren [video].

Ik erken dat dit geen enkel bewijs is. Wat echter in het publieke domein is geregistreerd, is de Vierde Industriële Revolutie (boek) van WEF-oprichter Klaus Schwab.

In zijn boek en videopropaganda (18m20s) verklaarde hij dat de mensheid in de toekomst (nu) transhumaan zou zijn, wat betekent dat ons lichaam zou zijn verbonden met de cloud en dat onze gedachten niet meer privé zouden zijn.

Klassieke vaccins zijn ook gevaarlijk

Klassieke vaccins bevatten giftige zware metalen zoals kwik, aluminium en andere walgelijke ingrediënten zoals geaborteerde foetuscellen, dierlijke cellen, glyfosaat, formaldehyde…

Controleer zelf de ingrediënten op learntherisk.org.
De activiste achter de website, Brandy Vaughn, is in 2020 vermoord, maar de website draait voorlopig nog.

Mondmaskerplicht als inwijdingsritueeel

We hebben nu gezien dat de mondkapjes helemaal niet goed zijn voor onze gezondheid en dat het puur een uiting van macht is van de autoriteiten dat de bevolking deze maskers toch moet dragen.

De makers van deze eveneens door YouTube verwijderde video voegen aan het mondkapje nog een dimensie toe. Ze opperen de mogelijkheid van een wereldwijd inwijdingsritueel naar het nieuwe normaal.

We hebben een samenvatting gemaakt en hier kan je de video zelf bekijken.

De makers van de video zeggen, bekijk het hele gebeuren waarin we wereldwijd zitten als een massale initiatie rite.

 1. Degene die ingewijd wordt is geïsoleerd (lockdown, 1,5 meter, e.d.)
 2. De alledaagse routine wordt onderbroken (lockdown, 1,5 meter, e.d.)
 3. Normale regels van het leven veranderen (lockdown, 1,5 meter, e.d.)
 4. Degenen die gaan worden ingewijd moeten er hetzelfde uitzien.
  (zelfde kleding, geschoren hoofd, moeten een mondkapje dragen)
  Op deze manier verliezen ze hun identiteit, waardoor ze ophouden zichzelf als een individu te zien, maar juist als een onderdeel van de groep.
 5. De drager van het mondmasker verliest zijn vorige identiteit en neemt een nieuwe aan.
  De dissonantie die volgt zorgt voor een toestand van verwarring en angst.
 6. Ze zijn nu klaar om lid te worden van de inwijdingsgroep.
 7. Tijdens hun isolatie komen sommige weggedrukte gedachten onvermijdelijk boven. Emoties worden getriggerd en een nieuw gedachtekader wordt geopend.
 8. In deze toestand wordt het nieuwe normaal geïntroduceerd.

En dan wordt de hele “transitie” waarin we zitten nog pittiger.

Het wereldwijde initiatie ritueel creëert een massale scheiding binnen de mensheid. De gehoorzamen komen te staan tegenover degenen die zich verzetten.

De gehoorzamen worden ingewijd in het nieuwe normaal of de Nieuwe Wereld Orde. Dit is een wereld waarin wetenschap er niet meer toe doet. Alleen blinde gehoorzaamheid wordt gerespecteerd. We kunnen er zeker van zijn dat de gehoorzamen dan zullen worden ingezet tegen de rest.

In Nederland wordt een stevige discussie gevoerd over het dragen van deze onzinnige en ziekmakende mondmaskers.

STOP HET VIRUS

DEZE WEBSITE IS BEDOELD OM AL DE VERZWEGEN INFORMATIE IN DE MEDIA TOCH NAAR BUITEN TE BRENGEN

MENU

CONTACT

EMAIL
FACEBOOK
YOUTUBE
INSTAGRAM