Vaccins: Zorgwekkend aantal doden Noorwegen

In Noorwegen is grote zorg ontstaan over het aanzienlijke aantal doden onder oudere inwoners die een van de in alle haast goedgekeurde Covid-vaccins van de firma’s Pfizer en Moderna hebben ontvangen. Volgens de Noorse gezondheidsautoriteiten gaat het per 21 januari om 30 dodelijke gevallen die in verband worden gebracht met een van eerdergenoemde vaccins. Hoe zorgwekkend is deze voorlopige tussenbalans?

Noorse autoriteiten zoeken uitweg

Het waren uitgerekend de Noorse autoriteiten die als eersten in Europa waarschuwden voor de mogelijke ernstige bijwerkingen van de in alle haast door het EMA goedgekeurde vaccins. En toch gaat het in dit land goed mis.

Zo meldt het Noors Geneesmiddelenbureau (Statens legemiddelverket): ‘A total of 30 reports concerning deaths have been processed.’ Geschrokken van deze eerste ervaringen haast het bureau een eerste relativering te zoeken: ‘This does not imply that there is a causal relationship between the deaths and the vaccine.
Met deze relativering lijkt het bureau zich er niet bewust van te zijn dat deze relativering ook geldt voor alle als ‘Corona-doden’ getelde personen. Ook daarvoor kan worden gesteld dat er geen causaal verband aangetoond is tussen de dood en het met een gebrekkige PCR-test vastgestelde ‘besmetting’ met het Covid-19-virus. Bekend is dat naar schatting 80% van de als Corona-doden getelde personen al voor de vaststelling van Corona, geconfronteerd was met ‘meervoudig onderliggend lijden’ en op hoge leeftijd was, een leeftijd waarop men ook aan andere oorzaken sterft. Dit argument wordt dus eenzijdig gebruikt.

Meten met twee maten

Dat vooral de westerse media de relativerende opmerkingen van de Noorse autoriteiten als basis voor hun berichtgeving nemen, waar media in andere delen van de wereld het accent leggen op het aantal doden, is ook de Iraanse media opgevallen.

Onder de kop ‘US, UK media silent on Pfizer vaccine after 23 Norwegian deaths‘ hekelt Pars Today die eenzijdige berichtgeving. Zij constateert dat de Noorse autoriteiten nadrukkelijk aangeven dat 13 van de doden al boven de 80 jaar waren. Dat dit argument ook geldt voor de mogelijke doodsoorzaak van met Covid-19 ‘besmette’ personen, wordt ook hier vergeten. Zo wordt nu iedereen die aan longziekte of infecties aan de luchtwegen als ‘Corona-dode’ genoteerd, ook al is het slachtoffer op (zeer) hoge leeftijd.
Hier wordt duidelijk met twee maten gemeten. De krant gaat verder: ‘The death of 23 elderly people in Norway is a large number as only about 33,000 people have received COVID-19 shots in the small Northern European country.‘ Het getal 23 is inmiddels al opgelopen tot 30.

Miljoenen mensen worden komende weken gevaccineerd

In het licht van deze verontrustende berichten, die overigens uit meerdere landen komen, vraag je af wat het betekent als de komende weken wereldwijd miljoenen mensen een van de genoemde vaccins zullen ontvangen. Naast de reacties op korte termijn van oude en zieke mensen onmiddellijk na de vaccinatie, bestaat het gegronde vermoeden dat de nieuwe mRNA- en RNA- en vectorvaccins ook op middellange en lange termijn een nog onbekend gevaar kunnen vormen voor de grote massa van degenen die zich willen laten vaccineren, zelfs voor gezonde jonge mensen.
In een rapport van oktober 2020 stelt het Amerikaanse National Lybrary of Medicin (National Center for Biotechnology Information) dat te vaccineren personen vooraf grondig geïnformeerd moeten worden over de mogelijke bijwerkingen van de diverse en daarmee verschillende type vaccins. En gezien de industriële aanpak, waarbij burgers in hoog tempo door ‘vaccinatiestraten’ worden geleid, kan van degelijke informatie geen sprake zijn. Alle kritische geluiden die burgers zouden kunnen informeren worden stelselmatig uit de media gehouden of van het internet geweerd.

COVID-19 vaccins die zijn ontworpen om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen de ontvangers van het vaccin overgevoeliger maken voor ernstiger ziekte dan wanneer zij niet waren gevaccineerd.

AMERIKAANS NATIONAL LYBRARY OF MEDICIN

Informed Consent

In de medische wereld geldt dat bij ELKE behandeling sprake moet zijn van ‘Informed Consent’. Dat betekent dat geen behandeling, dus ook geen vaccinatie, mag plaatsvinden zonder dat de patiënt (de meeste tegen Covid-19 te vaccineren personen zijn niet eens ‘patiënt’):
1. volledig geïnformeerd is,
2. aangeeft de verstrekte informatie begrepen te hebben en
3. onmiskenbaar akkoord gaat met de behandeling.

De reden dat het rapport van het Amerikaanse National Lybrary of Medicin dit onderstreept is de grote zorgen die zij uit over de mogelijke gevolgen van de gebruikte vaccins: ‘COVID-19 vaccins die zijn ontworpen om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen de ontvangers van het vaccin overgevoeliger maken voor ernstiger ziekte dan wanneer zij niet waren gevaccineerd.‘ Verder stelt het rapport: ‘Dit risico is in die mate verdoezeld in de protocollen van klinische proeven en de toestemmingsformulieren voor lopende COVID-19 vaccinproeven dat het onwaarschijnlijk is dat de patiënten dit risico voldoende begrijpen, waardoor het onmogelijk is dat de proefpersonen in deze proeven werkelijk geïnformeerde toestemming geven.’
(Zie originele tekst in inzet).

Amerikaanse National Lybrary of Medicin
Results of the study: COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may sensitise vaccine recipients to more severe disease than if they were not vaccinated. Vaccines for SARS, MERS and RSV have never been approved, and the data generated in the development and testing of these vaccines suggest a serious mechanistic concern: that vaccines designed empirically using the traditional approach (consisting of the unmodified or minimally modified coronavirus viral spike to elicit neutralising antibodies), be they composed of protein, viral vector, DNA or RNA and irrespective of delivery method, may worsen COVID-19 disease via antibody-dependent enhancement (ADE). This risk is sufficiently obscured in clinical trial protocols and consent forms for ongoing COVID-19 vaccine trials that adequate patient comprehension of this risk is unlikely to occur, obviating truly informed consent by subjects in these trials.

[Bron]

Voorlopige conclusies

We zijn in een uitzonderlijke situatie belandt waarin er sprake is van:

  • Een virus dat 99% van de bevolking niet of beperkt raakt (94% bij 70+);
  • Een extreem kort ontwikkelings- en testtraject voor lief wordt genomen;
  • De autoriteiten grote concessies doen aan toestemmingsprocedures;
  • De samenleving ‘ter bescherming’ in sociale, menselijke, psychologische en economische zin tot aan de rand van de afgrond wordt gedreven;
  • De media objectieve informatie achterwege laten;
  • De autoriteiten en sociale media alle kritische geluiden onderdrukken;
  • Er sprake is van een aantal verschillende fabrikanten en dus ook type vaccins, terwijl gesuggereerd wordt dat er sprake is van één Covid-vaccin.

Dit alles kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat met de overhaaste toepassing van de vaccinaties, de niet aflatende druk (met angst) op de eenzijdig geïnformeerde bevolking, door de autoriteiten bewust een onvoorstelbaar risico met de volksgezondheid wordt genomen op een schaal die buiten oorlogssituaties niet eerder vredestijd is voorgekomen.

De vraag rijst hoe alle bij deze gang van zaken betrokken personen bij regeringen, parlementen, wetenschappers, farmacie, media en uitvoerders/handhavers van dit onverklaarbare riskante en repressieve beleid nog rustig kunnen slapen.

Nog is het voor hen niet te laat om ter halve te keren…

Bron: ezaz.nl

Laat een reactie achter