Strengere aanpak voor kinderen

Ziekelijk, de voorpagina van HLN gisteren 👇. Dit zijn van die momenten waarop ik als vader denk: we zijn totaal het noorden kwijt. 

Kinderen moeten plots “strenger” behandeld worden, lezen we. Dat mag u letterlijk nemen. Hoewel ze geen symptomen ontwikkelen en dus kerngezond zijn, gaan we ze toch pijnigen door hen een wisser hoog in hun neus te duwen. En waarom? Louter voor de statistiek. Om “besmettingshaarden” vast te stellen, die zonder testen niet eens zouden worden opgemerkt. Want WIE zegt of kan bewijzen dat er besmettingen zijn? De testen zijn zo waardeloos: vandaag laat je je testen en ben je positief, je laat je nogmaals op een ander locatie testen en ben je negatief.

Het wordt tijd om uit de opgeklopte angstpsychose te breken en de zaken eindelijk te benoemen zoals ze zijn. Noch de lagere schoolkinderen zelf, noch hun ouders, lopen een statistisch relevant risico om na infectie met covid-19 hospitalisatie te behoeven. Dat geldt evenzeer voor het onderwijzend personeel. Leerkrachten met risico-aandoeningen hebben immers al vele maanden dienstvrijstelling.  

Daarenboven kunnen we niet rond deze naakte feiten: mĂ©t open lagere scholen was de tweede golf in Vlaanderen veel milder dan de eerste, toen de scholen wel dicht waren. MĂ©t open lagere scholen is de bezetting van de IC’s met corona-patiĂ«nten in Vlaanderen onafgebroken teruggelopen van 685 op 8/11 naar amper 172 op 24/01.

En dan gaan we nu plots gezonde kleine kinderen pijn doen? Dan gaan we nu plots palaveren over het sluiten van lagere scholen? Stop de waanzin!

Laat een reactie achter