Stop Het Virus

Als er geen bewijs is, dan is een maatregel niet gewettigd.
Tenzij in een fascistische of communistische dictatuur.

Stop Het Virus

Wat noem je het anders als je een volk doelbewust probeert te vernietigen? "Genocide" Ze geven geen bal om het feit dat ze elke 10 artikelen van de Neurenberg code breken. Kijk ze na!

Stop Het Virus

Artsen, onderzoekers en gezondheidsdeskundigen uit de hele wereld hebben vragen bij het verhaal over de pandemie

DEZE WEBSITE IS BEDOELD OM AL DE VERZWEGEN INFORMATIE IN DE MEDIA TOCH NAAR BUITEN TE BRENGEN

Deze website is tot stand gekomen met medewerking van tal van artsen, profesoren en andere medici alsook advocaten en gewone burgers die de alledaagse leugens grondig beu zijn en de waarheid durven onthullen. Uiteraard willen bepaalde personen anoniem blijven uit schrik hun job te verliezen of geschorst te worden. Maar dit is vandaag de enige manier om de bevolking te informeren.

Al de maatregelen ten spijt, reeds maanden lang, zonder enig resultaat. De bevolking krijgt de schuld  omdat het niet braaf de regels opvolgt terwijl dat iedereen het wel doet. En toch raken meer mensen 'besmet'. Hoe komt dat?

ALS U ALLE DAGEN IN DE MEDIA TE HOREN KRIJGT DAT HET WATER NU OMHOOG LOOPT ZAL U HET UITEINDELIJK OOK GELOVEN

  WAAROM IS DE OVERHEID EN DE VIROLOGEN ZO OP GEBRAND OM ONS TE VACCINEREN?
Als we toch met overbevolking zitten waarom is niet eerder aan geboortebeperking gedacht?                 

  Is het echt de bedoeling om vooral de ouderen, gepensioneerden, invaliden en zieken naar de zogenaamde 'vrijheid' te sturen? Omdat ze de de maatschappij te veel geld kosten? 

Artsen, onderzoekers en gezondheidsdeskundigen uit de hele wereld buigen zich bij het verhaal over deze 'pandemie' die al jaren voorbereidt is geworden en enkel één doel heeft: onder dwang van lock-downs, ziekmakende mondmaskers, verbod op reizen, geen ontspanning of restaurantbezoek en hoge boetes, u uiteindelijk te laten vaccineren om ...de zogenaamde vrijheid terug te krijgen..

De voorspellingen van het Rockefeller Institute uit 2010 lijken exact uit te komen, aldus Thierry Baudet, die de papieren duidelijk laat zien. Daarin wordt ook voorspeld dat het grootste deel van de bevolking pas na 13 jaar (dus in het geval Corona in 2033) in de gaten zal krijgen hoe ze voor de gek gehouden zijn. Aldus Thierry Baudet, voorman ven FvD.

WIJ WORDEN BELOGEN, ELKE DAG OPNIEUW DOOR ENKELE GEVAARLIJKE VIROLOGEN DIE MET BEHULP VAN DE VRT EN VTM AL MEER DAN EEN JAAR ONS LEVEN BEETJE BIJ BEETJE STUK MAKEN, VOLLEDIG GESTEUNT DOOR ONZE ONDEMOCRATISCHE REGERING EN DAT VOOR NIET MEER DAN EEN FORSE GRIEP

 

Twijfel je over de maskerade? Hier is het bewijs! Word wakker! 

Het is dringen nodig om de dubbele standaard en de neppandemie aan de orde te stellen. Foto van de G7 top zonder enige voorzorg aan de globalisten kant in vergelijking met de sanitaire beperkingen die bij het klootjesvolk erin gehamerd worden. De sociale afstand, de mondkapjes en de lockdowns zijn alleen voor het gepeupel.

Toen ik deze foto’s zag dacht ik bij mezelf dat als de mensen nog twijfelen, nu hebben ze bewijs dat we een grote PLANDEMIE hebben die de wereld teistert. Open je ogen!

Het mondkapje mag af.

Nederland 26 juni 2021...

Dit zijn de versoepelingen van vandaag: dag mondkapje, hallo sneltest!

Het mondkapje kan af in de supermarkt, de hele familie mag weer langskomen op een verjaardag en koren mogen weer voluit zingen. Vanaf vandaag worden de coronaregels in Nederland verder versoepeld. En zal het aantal mensen dat een sneltest moet doen, gaan toenemen.

Vandaag gaat Nederland weer een fors deel verder van het slot. De maximale groepsgrootte, zowel binnen als buiten, vervalt. Ook het maximum aantal bezoekers dat je thuis op een dag mag ontvangen (vier, tot gisteren) verdwijnt. Koren mogen weer repeteren én optreden, het advies om binnen niet te zingen in groepen vervalt. Alle amateursportwedstrijden kunnen weer plaatsvinden, met publiek.

Een mondkapje in de supermarkt hoeft niet meer, maar mag natuurlijk wel

Woordvoerder supermarkten

Cafés en restaurants mogen weer open blijven tot de sluitingstijden uit het oude normaal. Mondkapjes mogen op veel plekken weer af. ,,De supermarkten gaan daarin mee: dragen is niet meer verplicht, maar het mág natuurlijk nog wel", zegt een woordvoerder van branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). 

Verzwegen studiegegevens, ziek ondanks vaccinatie: deugt het wondermiddel van Biontech helemaal niet?

© Tim Reckmann (CC BY 2.0)

Voor de ontwikkelaars van het baanbrekende Coronavaccin, het miljardair-oprichtersechtpaar Ugur Sahin en Özlem Türeci van Biontech uit Mainz, hebben de negatieve krantenkoppen en de kritiek tot dusver een tamelijk onbekende toon aangeslagen – waar zij zich misschien niets van aantrekken, vooral omdat zij dankzij de globale vaccinatiehype er financieel voor eeuwig er goed voor staan – maar die niettemin aan hun ego’s zou moeten knagen.

Zoals Jouwatch bericht, zijn immers beiden niet alleen door toppolitici en de Corona-propagandamedia als “Der Spiegel” tot semi-goddelijke Brahmanen met een succesvolle migratiegeschiedenis gehypet, maar er is – bijvoorbeeld door Angela Merkel in haar nieuwjaarstoespraak – zelfs een avontuurlijk verband gelegd tussen fundamenteel hightech-onderzoek, interne “diversiteit” en hun succes, dat voor een niet onaanzienlijk deel met Duits belastinggeld mogelijk werd gemaakt.

Of het überhaupt een succes is, valt echter nog te bezien. Want in principe zijn de massavaccinaties die momenteel wereldwijd met tientallen miljoenen worden uitgevoerd, de sneltreinvaart doorgedrukte vervanging van alles wat in het geval van andere vaccins gedurende een decennium in diverse individuele studies wordt getest – voordat goedkeuring wordt verleend, als die al wordt verleend. Want op dit moment wordt de hele wereldbevolking praktisch gereduceerd tot een studiepopulatie.

De derde en beslissende klinische studie, op basis waarvan Biontech/Pfizer haar (spoed)goedkeuring heeft aangevraagd, vertoont blijkbaar meer leemten dan tot nu toe bekend was (en openbaar had moeten worden). In januari verscheen in het wereldwijd gerespecteerde “British Medial Journal” een analyse van de internationaal gerenommeerde deskundige op het gebied van de goedkeuring van vaccins, Peter Doshi, waarover de mainstream media tot dusverre geen informatie hebben verstrekt, zoals de Zwitserse informatiedienst “InfoSperber” schrijft.

Slechts wenselijke gedeeltelijke resultaten gepubliceerd?

Het Biontech/Pfizer-onderzoek, waarop het bewijs van de vermeende werkzaamheid is gebaseerd, omvatte 40.000 deelnemers, van wie de helft werd gevaccineerd en de andere helft een placebo kreeg. In totaal meldde Pfizer 170 Covid-19 geïnfecteerden als resultaat – waarvan acht uit de gevaccineerde groep, en 162 uit de placebogroep. Vanwege deze bemoedigende verhouding – 8 tot 162 voor symptomatische gevallen – berekende Pfizer de “relatieve werkzaamheid van 95 procent” die vervolgens breed werd uitgemeten in de media.

Zoals “InfoSperber” meldt, heeft Doshi nu echter een veel meer gedetailleerde analyse van de studieresultaten verricht – en daartoe niet alleen de in de New England Journal of Medicine gepubliceerde studieresultaten onderzocht (op basis waarvan de goedkeuringen in Europa werden verleend), maar ook de bijbehorende achtergrondrapporten van meer dan 400 bladzijden, die Pfizer aan de Amerikaanse regelgevende instantie FDA had overgelegd. Volgens deze rapporten werden veel meer deelnemers aan de studie ziek dan de 170 gevallen die in de studie werden geëvalueerd; naast de 162 gevallen die in aanmerking werden genomen, waren er namelijk nog eens 3.410 proefpersonen die ook aan typische Covid-symptomen leden.

Schandalig: Pfizer negeerde ze gewoon omdat de PCR-test geen positief resultaat had opgeleverd. De FDA, die veel grondiger is in haar goedkeuringspraktijk dan de EU-Commissie en ook de Britse gezondheidsautoriteiten, schreef daarom een eigen speciaal rapport, waarin zij sprak van “een totaal van 3410 gevallen van vermoedelijke maar onbevestigde Covid-19″. En het documenteerde wat de Pfizer-rapporten zeiden over hun verdeling tussen gevaccineerden en placebo’s: 1.594 van deze gevallen hadden zich voorgedaan in de gevaccineerde groep, vergeleken met 1.816 in de niet-gevaccineerden. “InfoSperber” citeert werkzaamheidsexpert Doshi: “Met twintig keer meer verdachte gevallen dan bevestigde gevallen, kunnen deze Covd-19 verdachte gevallen niet worden genegeerd simpelweg omdat er geen positief PCR-testresultaat was”.

Opnieuw is de PCR-waarde de crux

Ze zouden dit niet moeten doen, omdat de PCR-test zelf nu op grote schaal in twijfel wordt getrokken – en met een potentieel groot aantal niet-gemelde gevallen kan het zowel valse negatieven als valse positieven kan opleveren. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) acht de test thans zo onbetrouwbaar dat zij een vervolgtest aanbeveelt voor al degenen die positief hebben getest maar geen symptomen vertonen, en stelt met name de kwestie van de Ct-waarde (cyclusgetal) aan de orde: als dit te hoog is, is de significantie van de test hoe dan ook laag of zelfs waardeloos. Aangezien in Duitsland de meerderheid, in sommige weken zelfs meer dan driekwart van alle positief geteste personen geen symptomen vertoont, zouden zij opnieuw moeten worden getest – als het Robert Koch Instituut (RKI) de aanbeveling van de WHO serieus zou nemen. Maar dit wordt niet gedaan – al was het maar uit kostenoverwegingen. In plaats daarvan worden alle positieve gevallen zonder uitzondering als “nieuw besmet” geteld en opgenomen in de “incidentiewaarden”, die worden gebruikt om lockdowns en vrijheidsbeperkingen te rechtvaardigen. Wanneer dergelijke tweede tests echter soms zijn uitgevoerd, zijn de resultaten vaak precies omgekeerd – bijvoorbeeld in het geval van voetballers of zelfs politici.

Als men er daarentegen van uitgaat dat veel van de negatief geteste patiënten met klassieke Covid-symptomen misschien toch Corona hebben, is het beeld voor de Pfizer-studie heel anders: “Als men alle testdeelnemers met Covid 19-symptomen meerekent, is de effectiviteit van het Pfizer-vaccin Comirnaty slechts 19 procent”, zegt Doshi. Zelfs als je dat aantal ruimhartig verdubbelt, kom je nog steeds uit op een bedroevend laag immuniseringspercentage, dat zelfs voor goedkeuring in noodgevallen veel te laag zou zijn. Dat dit laatste toch overal werd toegestaan – zelfs in de VS – is in de eerste plaats te danken aan de grote politieke en temporele druk om eindelijk hoe dan ook vaccins beschikbaar te stellen; ook al is dit misschien een fataal fiasco geweest. Alleen de toekomst zal uitwijzen of de vermeende biontech “mensheidsontwikkeling” ook maar iets deugt.

Dezelfde onzekerheid geldt voor een andere onheilspellende prognose, die echter niet specifiek betrekking heeft op het Pfizer/Biontech-serum, maar op mRNA-vaccins in het algemeen: de Ierse moleculair genetica Dolores Cahill, professor aan de Dublin School of Medicine van het University College Dublin aldaar en tegelijkertijd politiek actief als voorzitster van de Ierse Vrijheidspartij, waarschuwt nu in drastische bewoordingen voor onvoorzienbare bijwerkingen van mRNA-vaccins. Het gaat hier geenszins om vage antivaccinatie-argumenten of paranoïde samenzweringsvisioenen van vermeende “DNA-verandering” en dergelijke – maar om concrete bezwaren.

Gevaccineerd, maar nog steeds een hoog risico?

Volgens Cahill treden reële bijwerkingen vaker op zodra een met mRNA gevaccineerd persoon in aanraking komt met het mRNA van het virus – in principe op het moment dat zij geacht worden acute bescherming te bieden. Volgens haar is dit precies wat uit sommige dierproeven is gebleken met een hoge prevalentie van 20 tot 50 procent (bij sommige kandidaat-vaccins zelfs bij 100 procent van de dieren). Bij mensen ouder dan 80 jaar vermoedt Cahill ernstige bijwerkingen in 2,5 procent van de gevallen van blootstelling aan virussen na ontvangst van de eerste vaccindosis – een cijfer dat lijkt te stroken met de talrijke uitbraken in verpleeghuizen onder gevaccineerde mensen. Bij de tweede vaccinatie kunnen dan echter in maar liefst 80 procent van de gevallen levensbedreigende of op zijn minst levensverkortende reacties optreden wanneer de gevaccineerden opnieuw in aanraking komen met het boodschapper-RNA van het virus, zo citeert het portaal “Connectic-event” de wetenschapper. De Corona-uitbraak bij bejaarden die reeds met beide doses waren ingeënt – en dus schijnbaar beschermd waren – in een verpleeghuis in Osnabrück, die eergisteren bekend werd, zou juist daaraan te wijten kunnen zijn (officieel verklaren de autoriteiten het met de “Britse mutatie” 

Turkije haalde Corona-zieke Turk op met ambulancevlucht in Zweden

Volgens Cahill zet deze gentherapie in feite een chronische auto-immuunziekte in gang: na de eerste vaccinatieronde door mogelijke anafylaxie, na de tweede door anafylaxie en allergische reacties. Maar het is de “derde reactie” die het echte risico vormt – namelijk wanneer de gevaccineerden worden blootgesteld aan het virale mRNA-eiwit. Cahill zegt: “Zelfs als je het virus maanden later tegenkomt, wordt het immuunsysteem gestimuleerd om het te bestrijden. Als het immuunsysteem echter merkt dat je al virale eiwitten in je eigen cellen hebt, dan keert het adaptieve immuunsysteem (het mechanisme dat specifieke langetermijngeheugenantilichamen tegen een ziekteverwekker aanmaakt) zich binnen een week tegen je eigen organen – er treedt sepsis op, en later zelfs orgaanfalen”.

Omdat deze effecten bijzonder ernstig kunnen zijn bij reeds zieke en oudere mensen, raadt Cahill deze “absoluut gevaarlijke gentherapie” af voor deze groepen. De crux hier is dat het vaccin eigenlijk ontwikkeld is om hen te beschermen. Tot dusverre vertegenwoordigt Cahill een eenzame mening in de wetenschappelijke gemeenschap – en ook hier blijft het voorlopig speculeren of haar waarschuwingen waar zullen blijken te zijn of empirisch kunnen worden bewezen. Maar helaas lijken de vele verontrustende incidenten na diverse massavaccinaties, ook in Duitsland, haar gelijk te bewijzen.

Deze virologen zijn tegenwoordig gedragsspecialisten. De essentie van hun werk, zoals ze dat zelf zien, is ons gedrag te veranderen op een manier waarvan zij denken dat ze daarmee het virus kunnen controleren. Een groot deel van hun sector denkt dat.

Zoals de pestdokters dachten dat de pest door de lucht werd overgedragen, en niet door de vlo die op hun benen zat.

Zo zijn de virologen naar aanleiding van een proefwerk op een Amerikaanse middelbare school, met de illusie gaan leven dat ze een virus kunnen controleren door het gedrag van de mensen te controleren. De meeste onder hen zullen niet eens weten dat hun "wetenschap" daarop teruggaat.

Zoals de meesten onder hen er zich geen rekenschap van geven dat deze "gedragswetenschap" in wezen de invoering is van het totalitair regime.

Daarom ook zijn ze totaal niet in staat in te schatten dat hun geloof ingaat tegen fundamentele mensenrechten.

 

Gevaarlijke jongens, die virologen.

 

WAAROM: wij 1,5 meter afstand van elkander moeten houden, een mondmasker verplicht moeten dragen, maar met één iemand mogen samen komen, geen ontspanning mogen hebben, niet meer op vakantie, niet meer op restaurant, niet meer met tweeën gaan winkelen, protesteren of betogen tegen deze dodelijke maatregelen is verboden. WAAROM heeft de overheid en de virologen ons leven stilgelegd?

Ook viruswaanzin.be trekt ten strijde tegen deze onzinnige en onwettige ziekmakende maatregelen

''Wij hebben de Virus in handen en als jullie de regels niet nakomen laten wij een 3de golf los''

Daar komt het op neer. Kijk naar de 2de golf die de heren virologen voorspeld hebben. En die kwam omdat de mensen niet echt braaf geweest zijn en zich begonnen 'normaal' te gedragen. 

Wij worden constant aan het lijntje gehouden met hun 'besmettingen'. Deze zogenaamde besmettingen uitgevonden door de heren virologen, alweer in opdracht van Bill Gates Foundation, en zonder enige ziekteverschijnselen. Hoe kan dat?? En de brave burgers slikken dat klakkeloos!

 

Luchtvaartmaatschappijen pakken bloedstolselprobleem aan en adviseren gevaccineerden niet te reizen

Geen voordelen, maar beperkingen: Gevaccineerden tegen COVID-19 kunnen worden uitgesloten van vliegreizen! Aldus de kop van een Russisch online nieuwsportaal.

Oftewel: Mensen die tegen het coronavirus zijn ingeënt, kunnen van vluchten worden uitgesloten. Lees hier.

Een andere nieuwsportaal kop: Mensen die tegen het COVID-19 coronavirus zijn ingeënt, kunnen een vliegverbod krijgen! Lees hier.

Er zijn nog veel meer nieuwsportalen die dit onderwerp behandelen, bericht uncutnews.ch.

Spaanse nieuwssite: Luchtvaartmaatschappijen pakken bloedstolselprobleem aan, adviseren gevaccineerden niet te reizen.

De grote luchtvaartmaatschappijen in de wereld bespreken of het raadzaam is gevaccineerde klanten in vliegtuigen toe te laten wegens het risico van bloedstolsels als gevolg van het experimentele mRNA-serum. Al vele jaren geldt de regel dat mensen met een verhoogd risico op bloedstolsels alleen onder streng toezicht mogen vliegen.

Bloedstolsels onverenigbaar met vliegen

Deze personen wordt aangeraden niet te vliegen, tenzij zij zich in een levensbedreigende situatie bevinden, omdat gevaccineerde personen boven een bepaalde hoogte het risico lopen op complicaties zoals een beroerte, trombose of een hartaanval als zij daar gevoelig voor zijn.

Er zijn verschillende rapporten die waarschuwen dat degenen die de injectie krijgen (ongeacht het merk) stollings- en bloedingsproblemen kunnen krijgen als een van de belangrijkste reacties. Al deze reacties zijn vergelijkbaar met de beperkingen die al jaren gelden voor het luchtverkeer van passagiers (Bron).

Een Russisch nieuwsportaal bericht: Wie tegen het SARS-CoV-2 coronavirus is ingeënt, mag niet meer aan boord van vliegtuigen.

De arts Evgeny Kovalev vertelde Public News Service dat het gevaarlijk kan zijn voor degenen die tegen het coronavirus zijn ingeënt om met een vliegtuig te reizen.

Chef Johnson & Johnson pakt uit: farmaceutische industrie wil jaarlijks tegen tegen het Coronavirus laten inenten 

In Europa wordt reeds gesproken over de mogelijkheid om het luchtverkeer voor gevaccineerden te beperken. Het is een feit dat coronavirusvaccins de functie met betrekking tot bloedstolling beïnvloeden. Dit verhoogt het risico op trombose. Tijdens een vlucht bevinden reizigers zich lange tijd in de zitpositie, en dit verergert de situatie, legt Kovalev uit.

Hij voegt eraan toe dat medische deskundigen zelfs de term “reistrombose” hebben bedacht, die niets anders betekent dan lange tijd in een stoel zitten. Een dergelijke houding draagt bij tot het dichtknijpen van aderen. Volgens artsen beschermt trombose een persoon tegen het verliezen van veel bloed. Het wordt beschouwd als een normaal proces, maar het falen ervan kan leiden tot onomkeerbare gevolgen.

Daarom adviseert Kovalev reizigers om na vaccinatie alleen te vliegen in losse kleding die de bewegingen niet belemmert. Bovendien moeten burgers uit de risicogroep meer water drinken (Bron).

Voormalig hoofdwetenschapper Pfizer waarschuwt dat er “iets heel ergs aan de hand is”

Politici vertellen niet de waarheid, waarschuwt Mike Yeadon, een voormalig vicepresident bij vaccinmaker Pfizer. “Het feit dat ze de waarheid niet vertellen, impliceert dat er iets anders aan de hand is. Er is iets heel ergs aan de hand”.

“Als je niet oppast, heb je binnenkort geen kans meer om er iets aan te doen. En zeg niet dat je niet gewaarschuwd was. Ik waarschuw mensen al zo lang als ik kan. Je kunt nu nog steeds je leven terugkrijgen”, zegt Dr. Yeadon, die ook diende als Pfizer’s hoofd wetenschappelijke adviseur.

“Je hebt geen muilkorf nodig. Ze werken niet. Vergeet de lockdowns. Ze helpen niet om de overdracht te vertragen, die grotendeels in ziekenhuizen en verpleeghuizen heeft plaatsgevonden. Je hoeft niet ingeënt te worden met onvoldoende geteste en enigszins gevaarlijke op genen gebaseerde proteïnen die spike-eiwitten produceren. En je hoeft niet te luisteren naar de corrupte wetenschappers die onze regering blijkbaar adviseren”, zegt hij.

“Als iedereen dit advies opvolgt, is het over een paar weken voorbij. Maar als het vaccinatiepaspoort komt, is er volgens mij geen weg meer terug en zul je er spijt van krijgen”, aldus Dr. Yeadon.

Onderstaande beelden werden zaterdag op Twitter gedeeld door journalist Patrick Henningsen, oprichter van nieuwssite 21st Century Wire:

LUISTEREN en DELEN. Het is nu tijd om tegen deze schandelijke en corrupte agenda iets aangedaan wordt:

Farmaceutische reus eigenaar weigert COVID vaccinatie: “Ik wil mijn DNA niet laten verknoeien”

Miljonair Dimitris Giannakopoulos, een van de grootste farmaceutische ondernemers in Griekenland, kondigde vorige week via Instagram aan dat hij zich niet zal laten inenten tegen Covod-19. Redenen voor een dergelijk besluit zouden de extreem korte ontwikkelingstijd van het vaccin en de daaruit voortvloeiende bijwerkingen kunnen zijn. De redenering van de farmaceutische ondernemer was echter anders.

Giannakopoulos schreef:

“Veel mensen vragen mij of ik ben ingeënt en met welk vaccin. Nee, ik ben niet ingeënt en ik zal niet worden ingeënt. Niet omdat ik bang ben voor de bijwerkingen, maar omdat ik mijn DNA niet wil laten verknoeien”.

Blijkbaar verwees hij naar de mRNA-vaccins. Op welke studies hij doelde of waarom zijn beoordeling ook zou moeten gelden voor de vectorvaccins – deze uitleg heeft de ondernemer niet gegeven.

Het is onwaarschijnlijk dat dit te wijten is aan een gebrek aan deskundigheid. Giannakopoulos is voorzitter van de raad van bestuur van het farmaceutische bedrijf Vianex en tevens CEO van dit bedrijf. De onderneming onderhoudt contacten met andere farmaceutische reuzen zoals Merck & Co, Sanofi en Takeda. Vianex exporteert zijn geneesmiddelen naar meer dan vijfendertig landen.

Hij is niet de enige vaccinatiescepticus uit de Griekse farmaceutische sector. De vice-minister van Volksgezondheid Pavlos Polakis van de voormalige Alexis Tsipras-regering voegt zich ook bij het kamp van degenen die sceptisch staan tegenover vaccinatie. Polakis uitte zijn bezorgdheid al voordat de vaccinatiecampagne in Griekenland begon. Vorige week raakte hij in opspraak met long en intensive care-arts Theodoros Vasilakopoulos. Vasilakopoulos eist privileges voor de gevaccineerden, wat Polakis ziet als een straf voor de ongevaccineerden, en voor mensen die vaccinatie niet kunnen verdragen.

In Griekenland wordt heftig gediscussieerd over het verplicht stellen van vaccinatie, althans voor sommige beroepen. In de eerste plaats werden de brandweerlieden en reddingswerkers van het land bevolen zich te laten vaccineren, of anders ontslag te nemen.

 

Wij gaan u laten zien - DIT is een theorie van TOEVAL:

Het Chinese biologische lab in Wuhan is eigendom van Glaxosmithkline, dat (toevallig) eigenaar is van Pfizer!

(Degene die het vaccin maakt tegen het virus dat (toevallig) begon in het biologische lab in Wuhan dat (toevallig) werd gefinancierd door Dr. Fauci die (toevallig) het vaccin promoot).

GlaxoSmithKline wordt (toevallig) beheerd door Black Rock finances, die (toevallig) de financiën beheert van de Open Foundation Company (Soros Foundation), die (toevallig) het Franse AXA bedient!

Soros is (toevallig) eigenaar van het Duitse bedrijf Winterthur, dat (toevallig) het Chinese lab in Wuhan bouwde en werd opgekocht door het Duitse Allianz, dat (toevallig) Vanguard als aandeelhouder heeft, dat (toevallig) aandeelhouder is van Black Rock, dat (toevallig) controleert de centrale banken en beheert ongeveer een derde van het investeringskapitaal in de wereld.

Black Rock is ook (toevallig) een grootaandeelhouder van MICROSOFT, eigendom van Bill Gates, die (toevallig) aandeelhouder is van Pfizer (die, weet u nog? het wondervaccin verkoopt) en momenteel (toevallig) de eerste sponsor is van de WHO !!!!

Dus nu begrijpt u hoe een dode vleermuis, verkocht op een markt in China, de HELE PLANEET besmette met een vermeende virus dat waarschijnlijk niet dodelijker is dan de jaarlijkse griep....

Stof tot nadenken!

Het is wraakroepend dat de artsen verplicht moeten zwijgen over de waarheid met corona en de vaccinatie tegenover hun patiënten al zijn ze zich 100% van bewust van deze viruswaanzin.

Inderdaad worden artsen met onmiddellijke ingang geschorst als ze een ander mening hebben dan hetgeen ons door de overheid en virologen wordt opgelegd. Waarom worden ze gedwongen om hun patiënten te beliegen dat we met een dodelijke virus opgezadeld zitten? Ja, reeds honderden artsen en andere medici zijn al de laan uitgestuurd. Die mensen weten beter als wie ook dat deze 'pandemie' enkel in het belang is van een bepaalde Elite waar ook onze niet verkozen eerste minister De Croo lid van is! 

Om hun doel te bereiken zijn alle middelen goed vooral het schrappen van onze grondrechten en vooral de dwingende ziekmakende maatregelen!

Wij trachten aan hand van heel wat informatie dat ons dagelijks aangeboden wordt, enkel het waardevolle uit te filteren vooral komende van artsen, verplegend personeel (allemaal mensen die het zwijgen opgelegd is en die hun frustraties enkel langs deze weg kunnen uiten)

Allemaal zeggen het zelfde: er is inderdaad iets maar niet het dodelijke virus, wel iets dat als een 3de wereldoorlog gaande is (biologisch wel te verstaan). Een oorlog tegen het eigen volk in alle landen met één belangrijk doel: zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Met de verplichting tot vaccinatie mag eenieder maar beter zijn testament maken!

 

ALLES EN IEDEREEN DIE EEN NEGATIEVE MENING HEEFT OVER DE CORONA OF MET STUKJES WAARHEID NAAR BUITEN KOMT, KRIJGT VAN DE OVERHEID EN VIROLOGEN DE STEMPEL VAN COMPLOTMAKER TERWIJK DE OVERHEID EN VIROLOGEN ONS DAGELIJKS MET LEUGENS BESTOKEN! 

 

Vooral dokters, verpleegkundigen en politici willen geen Coronavaccinatie

Onder de mensen in Duitsland die de nieuwe Covidvaccinatie voor zichzelf persoonlijk afwijzen zijn vooral artsen, medisch personeel, verpleegkundigen – en de Duitse regering. Is het omdat zij zijn gevallen voor verkeerde informatie van “Covidioten”, zoals de Merkelpers het uitdrukt?

Onder de titel “Opvallend veel verpleegsters en dokters weigeren vaccinatie” bericht de “Deutsche Wirtschaftsnachrichten” over een inderdaad vreemd fenomeen. In sommige medische instellingen wil tot tweederde van het beroepspersoneel niet gevaccineerd worden, schrijft auteur David Berger op Philosophia Perennis.

Dit ondanks het feit dat “verpleegkundigen en artsen tot de meest kwetsbare beroepsgroepen behoren als het gaat om infectie met het Coronavirus”. Bovendien, als er werkelijk een epidemie zou heersen, behoren ze waarschijnlijk tot de meest systeemrelevante beroepsgroepen, naast de alternatief-loze en tot nu toe ongevaccineerde bondskanselier Merkel.

De federale regering is nog niet ingeënt

Daarnaast zijn het niet alleen de medici en wetenschappers die de nieuwe Covidvaccinatie niet willen, maar ook de politici die de vaccinatie hebben uitgeroepen tot wondermiddel tegen de vermeende epidemie, stellen zich nobel terughoudend op als het gaat om zich beschikbaar te stellen voor de vaccinatie:

“Ironisch genoeg staan grote segmenten van het medisch personeel sceptisch tegenover de vaccins die in zeer korte tijd zijn ontwikkeld. De federale regering roept op tot meer ‘vaccinatiebereidheid’ – maar heeft zelf ook nog niet gevaccineerd”.

Waar komt de afkeer van de vaccinatie vandaan, vooral juist bij deze groepen die het zouden moeten weten en die desondanks systemisch relevant zijn of zichzelf als zodanig beschouwen? De propagandapers van het Merkel-systeem (dpa) heeft natuurlijk nagedacht over hoe deze weigering op de een of andere manier aan het volk te verkopen:

Trapten artsen in verkeerde informatie?

De schuld voor het gebrek aan bereidheid om te vaccineren ligt bij “verkeerde informatie” die over vaccinatie wordt verspreid en bij de slechte arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg, zo luidt het narratief: “Veel mensen werken toch al niet onder optimale omstandigheden” in ziekenhuizen. En als een werkgever dan ook nog een vaccinatie-aanbeveling doet, “roept dat misschien ook een zeker verzet op”, zegt Mertens.

Je zou je bijna schamen om zulke onzin te lezen … En DWN voegt er tenslotte aan toe: “De voor de hand liggende reden voor de terughoudendheid wordt niet vermeld. De zeer gecompliceerde vaccins zijn in zeer korte tijd ontwikkeld en goedgekeurd, en niemand weet wat de gevolgen en bijwerkingen van de stoffen op de lange of middellange termijn zullen zijn”.

Verlenging lockdown gepland tot half maart

De ellende wordt nog verergerd door het nieuws dat de kanselier van plan is de lockdown te verlengen tot half maart. Dit blijkt uit een bijgewerkte ontwerp-resolutie voor het overleg dat de Bondskanselier vanmiddag met de deelstaten zal voeren.

Kortom: als niets anders helpt, gaan we gewoon door met wat al die tijd nog minder heeft geholpen.

Stanford-studie: mondkapjes zijn nutteloos tegen COVID-19 en kunnen zelfs leiden tot verslechtering van de gezondheid en vroegtijdige dood

Uit een recente studie van Stanford, gepubliceerd door het NCBI, dat ressorteert onder de National Institutes of Health, blijkt dat mondkapjes absoluut niet helpen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen en dat het gebruik ervan zelfs schadelijk is.

NIH publiceerde een medische hypothese van Dr. Baruch Vainshelboim (Cardiology Division, Veterans Affairs Palo Alto Health Care System / Stanford University, Palo Alto, CA, Verenigde Staten), bericht Thegatewaypundit.com.

NOQ brengt verslag uit over de studie:

Heb je al gehoord van het peer-reviewed onderzoek van de Stanford University dat zonder gerede twijfel aantoont dat gezichtsmaskers absoluut geen enkele kans hebben om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen? Nee? Het werd gepubliceerd op de website van het National Center for Biotechnological Information. Het NCBI is een tak van het National Institute for Health, dus men zou denken dat een dergelijke studie breed zou worden uitgemeten door de mainstream media en omarmd door de “wetenschap-minnende” mensen in Big Tech.

In plaats daarvan heeft DuckDuckGo zoekopdracht geen enkele website van de mainstream pers gevonden die erover berichtte, en Big Tech tirannen zullen mensen blokkeren die het verder verspreiden, zoals politiek strateeg Steve Cortes op de harde manier leerde toen hij een tweet plaatste die tegen het mondkapjes narratief inging. De tweet zelf bevatte een citaat en een link die Twitter ertoe hebben aangezet zijn account te schorsen, mogelijk voor onbepaalde tijd.

De NCBI studie begint met de volgende samenvatting:

Veel landen over de hele wereld hebben medische en niet-medische mondkapjes gebruikt als niet-farmaceutische interventie om de overdracht en besmettelijkheid van de Coronavirus-ziekte (Covid-19) te verminderen. Terwijl wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van de werkzaamheid van mondkapjes ontbreekt, er zijn negatieve fysiologische, psychologische en gezondheidseffecten gerapporteerd. Er is vastgesteld dat mondkapjes een gecompromitteerd veiligheids- en doeltreffendheidsprofiel hebben en daarom zouden moeten worden stopgezet. Het actuele artikel geeft een uitvoerige samenvatting van wetenschappelijke bewijzen met betrekking tot het dragen van mondkapjes in het Covid-19-tijdperk, en biedt goede informatie voor de volksgezondheid en de besluitvorming.

Waarom ik een "Covid Ontkenner" werd

De studie concludeert (nadruk toegevoegd):

De bestaande wetenschappelijke bewijzen stellen de veiligheid en werkzaamheid van het dragen van een mondkapje als preventieve interventie voor Covid-19 in vraag. De gegevens suggereren dat zowel medische als niet-medische gezichtsmaskers niet effectief zijn om mens-op-mens overdracht van virale en infectieziekten zoals SARS-CoV-2 en Covid-19 te blokkeren, wat pleit tegen het gebruik van gelaatsmaskers.

Het is aangetoond dat het dragen van gezichtsmaskers aanzienlijke nadelige fysiologische en psychologische effecten heeft. Deze omvatten hypoxie, hypercapnie, kortademigheid, verhoogde zuurgraad en toxiciteit, activering van angst- en stressrespons, toename van stresshormonen, immunosuppressie, vermoeidheid, hoofdpijn, afname van cognitieve prestaties, aanleg voor virale en infectieziekten, chronische stress, angst en depressie. De gevolgen van het dragen van een gezichtsmasker op de lange termijn kunnen leiden tot verslechtering van de gezondheid, de ontwikkeling en progressie van chronische ziekten en vroegtijdige dood. Overheden, beleidsmakers en gezondheidsorganisaties zouden een weloverwogen en wetenschappelijk onderbouwde benadering moeten hanteren met betrekking tot het dragen van gezichtsmaskers, wanneer deze worden beschouwd als preventieve interventie voor de volksgezondheid.

 

Horrorrisico’s: na Coronavaccinatie bestrijdt het lichaam zijn eigen cellen

Fotocollage via Wochenblick / Persfoto Sucharit Bhakdi / Achtergrond: @user12715979 / freepik

De vaccinatie tegen Covid-19 is niet zoals elke andere vaccinatie: veel vragen staan open, er wordt gevreesd voor enorme gevolgschade, schrijft Wochenblick’s journalist Siri Sanning. Deskundigen spreken van opzettelijk ernstig lichamelijk letsel aanbrengen, gevolgen op lange termijn die niet kunnen worden beoordeeld en zelfs civiele beschermingsrechtelijke aspecten die kunnen ontstaan ​​als gevolg van de aankomende massale vaccinaties.

Op 18 december waren in het Verenigd Koninkrijk iets meer dan 100.000 mensen gevaccineerd met het nieuwe Coronavaccin. Binnen vier dagen, zo blijkt uit Amerikaanse overheidsbronnen, waren 3.150 van hen niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken, of hadden ze medische of verpleegkundige hulp nodig.

Op genen gebaseerde vaccins gevaarlijk

Cijfers die de emeritus infectieziekte-epidemioloog Prof. Dr. Sucharit Bhakdi waarschijnlijk niet verbazen. Onlangs nog waarschuwde hij in het programma “Leben aktiv – Corona vaccinatie: waanidee of werkelijkheid” krachtig voor het gevaar van op genen gebaseerde Coronavaccins. Een uitvergroting van het hoofdstuk “Immuniteit en inenting” in het boek dat hij en zijn vrouw schreven, “Corona Fehlalarm?” (“Corona Vals Alarm?”) is gratis beschikbaar op de site van Goldegg Verlages.

Vaccin kan lage sterftecijfers niet verminderen

Voordat een vaccin kan worden goedgekeurd, moet de werkzaamheid ervan zijn aangetoond in klinische studies, legt Bhakdi uit. Deze werkzaamheid kan alleen worden hard gemaakt door aan te tonen dat het vaccin beschermt tegen ernstige ziekten of de dood. Dit bewijs is nooit geleverd voor de nieuwe Coronavaccins. De kans op overlijden onder mensen onder de 70 jaar die het virus krijgen is minder dan 0,1%. “Er is geen enkel vaccin ter wereld dat dit sterftecijfer verder kan verminderen”, benadrukt Bhakdi het ontbrekende bewijs. Het enige wat is aangetoond, zegt hij, is dat gevaccineerde mensen onder de 70 jaar minder kans hebben om geïnfecteerd te raken. Maar dit is zinloos. Want waar het om gaat zijn ernstige zieken en sterfgevallen.

Het grootste medische experiment op mensen aller tijden

De enige groep mensen die mogelijk baat zou kunnen hebben bij een Coronavaccin zijn kwetsbare mensen van 75 jaar en ouder. In deze groep is het sterftecijfer van het virus daadwerkelijk hoger. Het vaccin is echter nooit op deze groep getest of kon niet worden getest. Bhakdi stelt dat het zeer onethisch is en dat het niet is toegestaan om het vaccin op deze groep mensen te gebruiken. Het is niet bekend welke neveneffecten bij deze risicogroepen zullen optreden.

De bijwerkingen op korte termijn zijn al ernstig bij jongeren en kunnen de laatste druppel zijn voor oudere mensen met eerdere ziekten. Bovendien is er niets bekend over de bijwerkingen op lange termijn. Deze hadden echter eerder onderzocht moeten worden, omdat genenvaccins iets volkomen nieuws is en “enorme theoretische gevaren” met zich meebrengen.

Gekkenhuis Duitsland: politie meldt nieuwe succesvolle slag tegen "Coronacriminaliteit"

Gevaar van auto-immuunziekten

Bijna niemand weet dat de lichaamseigen verdediging tegen virussen niet alleen werkt met behulp van antilichamen, verklaart de infectieziekte-epidemioloog. Antilichamen proberen het binnendringen van ziekteverwekkers te stoppen. Het is echter veel belangrijker om die lichaamscellen te doden waarin de virussen met succes zijn binnengedrongen en waar ze zich vervolgens vermenigvuldigen. Dit is de taak van de zogenaamde killer-lymfocyten, die de aangetaste cellen herkennen aan de hand van afvalproducten die in de loop van de virusvermenigvuldiging worden geproduceerd.

Deze afvalproducten worden als het ware uit de cellen getransporteerd en voor de deur gezet. Daar worden ze opgemerkt door de killer-lymfocyten, die dan de bijbehorende cellen, de “virusfabrieken”, vernietigen: “Het vuur wordt geblust, de persoon staat op en gaat weer aan het werk”.

Lichaam bestrijdt cellen die gezond waren voor de vaccinatie

Terwijl het nieuwe Coronavirus nieuw is, is de familie van Coronavirussen als geheel oud nieuws voor het immuunsysteem van het lichaam, zegt hij. Op grond van de overeenkomsten zouden de killer-lymfocyten ook de afvalproducten van het nieuwe Coronavirus herkennen, legt Bhakdi uit. In de groep mensen onder de 70 jaar zou 99,95% van de mensen weer opstaan omdat het vuur geblust kon worden.

Normaal gesproken verblijft het virus in de longen. Nu, echter, met de nieuwe vaccins, wordt het virusgen zelf geïnjecteerd, zegt Bhakdi.

Dit gen gaat overal heen, over het hele lichaam. Zelfs waar dat niet de bedoeling is. Het virusgedeelte zal dan in vele cellen worden opgebouwd en de afvalproducten van dit proces zullen zoals gewoonlijk de deur uit worden gegooid. De killer-lymfocyten die de mens eigen is, zullen dan die cellen aanvallen. Dat is de basis van de auto-immuunziekte.

De grootste ramp aller tijden

In de loop van maanden en jaren kunnen er ook nog totaal andere neveneffecten optreden, en Bhakdi wijst op een Engels spreekwoord: “If you ask for trouble, you’re going to get trouble”. (Vertaald: Als je op zoek bent naar problemen, dan krijg je die.)
Hij maakt zich sterk voor het niet laten vaccineren. De bijwerkingen zouden onder het tapijt worden geveegd: “U zult niet geloven, wat u nog zult meemaken”.

Vanuit een globaal perspectief zou men kunnen spreken van de grootste catastrofe aller tijden. Alle maatregelen zijn gebaseerd op een PCR-test die niet valide is en nooit is goedgekeurd voor diagnostiek. Deze test moet worden verboden en de maatschappij moet ophouden tegen de muur te worden gedreven, zegt Bhakdi.

Geen vaccinatie, maar een genetische ingreep

Velen zullen zien dat deze vaccins zeer, zeer, zeer gevaarlijk zijn, voorspelt advocaat Dr. Fuellmich in het Corona-Ausschuss, Sitzung 32.

Het is helemaal geen vaccinatie, dat weten we inmiddels. Het is een genetische ingreep en er is nog nooit zoiets geweest.

Zich beroepend op een Chinese arts die in Wuhan is opgeleid en in de VS woont die een groot aantal sterfgevallen in China had gemeld als gevolg van het Coronavaccin en dat gevaccineerde mensen Covid-symptomen hadden ontwikkeld.

Screen Shot 03-07-21 at 07.53 PM
Screen Shot 03-07-21 at 07.54 PM
Screen Shot 03-07-21 at 07.55 PM

Is dit nog serieus Marc Van Ranst? Moeten wij hier echt in trappen? Onbegrijpelijk dat ze u niet eerder geroyeerd hebben.
Bij vaccinatie moet men de spier vastpakken om zeker te zijn dat de naald in de spier gaat, EN niet de naald vastpakken (of was het een puist?) ZONDER handbescherming en naast het lichaam spuiten.
Dat die dombo's van VRT en VTM dit niet wisten.....begrijpelijk, maar u????

Dit gaan alle zorgmedewerkers en artsen zien, die tegen het vaccin zijn.... U heeft ze het juridisch bewijs aangeleverd met die dombo's van de media!

STOP-HET-VIRUS NIEUWS

WAAROM DULDT DE OVERHEID GEEN ENKEL TEGENSPRAAK OF PROTEST TEGEN DEZE DWAZE MAATREGELEN??

 

Als het om een virus (ziekte) gaat, waar zijn dan die zieken, waar zijn de (echte) corona overlijdens? Waarom als u positief getest bent en onmiddellijk daarna een bloedonderzoek laat doen waar hoegenaamd niets te zien is van een virus?? Of is de overheid samen met de virologen iets heel anders van plan met ons? Vooral de haast gedwongen vaccinatie met een totaal ander doel? Hoelang gaat de bevolking deze enorme leugens slikken?

 

  • Tests die tot 80% verkeerde resultaten geven. Wil u condooms die 50 % niet werken?

  • De dwaze maatregelen veroorzaken doden, maar wordt u niet verteld hoeveel.

  • De maatregelen veroorzaken doden, maar dat is ons probleem niet zeggen ze.

  • Of we in saldo minder doden hebben, daar hebben we geen idee van.

  • We voorspellen 170.000 doden, maar dat is geen voorspelling.

  • 60 % herd immunity.   (België is geen varkensstal)

  • Het vaccin zal ons redden (en minstens 1.700.000 mensen doden)

  • Mooi vooruitzicht. Erger nog: al de goedgelovigen zijn hun eigen graf aan het graven zonder het zelf te weten!

Houd ons niet langer voor de ZOT, stop met het ziek maken van de bevolking met het verplicht dragen van het ziekmakend mondmasker! 

Eindelijk is dit ook doorgedrongen op de VRT en VTM nieuws:

Wanneer we een mondmasker te lang dragen zonder te reinigen, wordt het een broeihaard voor bacteriën. "Wanneer wij ademen, zijn dat warme en vochtige deeltjes die voedselresten bevatten, en dat is nu nét de ideale omgeving voor bacteriën om te overleven", vertelt Marie Joossens, moleculair microbioloog aan de Universiteit Gent.aat er vooral om dat we het masker vaak reinigen en proper houden. " Professor Sarah Lebeer, bio-ingenieur aan de Universiteit Antwerpen, deed met haar laboteam recent onderzoek naar het verschil tussen stoffen en chirurgische maskers. Ze stelden vast dat katoenen maskers tot 10 keer meer bacteriën concentreren dan chirurgische wegwerpmaskers.

"De meeste van de bacteriën en schimmels op je mondmasker zijn dus onschuldig, maar sommige bacteriën kunnen je mogelijk wel ziek maken. Zo vonden we bijvoorbeeld staphylokokken op de mondmaskers terug", zegt Eline Cauwenberghs, die het onderzoek deed in het labo van professor Lebeer. "Deze bacteriën kunnen in grote aantallen acute sinusitis en huidinfecties zoals acne veroorzaken. In je neus, mond en op je huid worden deze normaal onderdrukt door je immuunsysteem, maar op een mondmasker is dat niet het geval en kunnen ze buiten je lichaam tot hogere concentraties doorgroeien", aldus Cauwenberghs.

En praten we nog niet over de schadelijke vezels die ingeademd worden komende uit het mondmasker die zich in de longen vastzetten en dan nog zwijgen we over het uitgeademde lucht (gevaarlijke koolmonoxide)  die u gedwongen terug inademt en onherstelbare schade veroorzaakt aan uw longen.

En dan goed wetend dat een mondmasker geen virus tegenhoudt enkel uw gezondheid aantast!

Intussen moeten de VTM Nieuws-ankers  voortaan mondmasker dragen...gewoon als voorbeeld voor de kijkers!

Het lijkt er op dat de VTM nog enkel de berichten mag verspreiden wat de overheid en de virologen goed vinden. Waar is deze ooit een familiezender gebleven; vanddag heel laag gevallen!

 

Screen Shot 02-03-21 at 02.02 PM

Ziehier de schijnheiligheid van de VTM gezichten. Erger nog: je verstaat ze nauwelijks zonder onderschriften! 

Fauci: mondmaskers zijn superverspreiders

In 2008 schreef Dr. Antony Fauci samen met twee collega’s een artikel waarin hij uitlegt dat de griep niet de belangrijkste doodsoorzaak was tijdens de grieppandemie van 1918. Deze video laat zien wat hij schreef, en dat de oorzaak van een toename van infecties onder mondkapjesdragers vandaag de dag overeenkomt met wat Fauci beweerde de echte moordenaar te zijn in 1918.

Screen Shot 02-12-21 at 12.51 PM

Beschamende expertise van de GEMS

Zet u schrap en oordeel zelf of u, als door de regering officieel aangesteld expertencomité dat niet schuw is van enige belerende ironie naar ons en U toe, met dergelijk rapport naar huis zou durven gaan? Laat staan minister adviseren om burgers hun vrijheden te (blijven) ontnemen?

 

"peer review" is standaard in wetenschappelijk onderzoek, het is bedoeld om de wetenschappelijke kwaliteit van een paper of de kwaliteit van onderzoek in twijfel te trekken.

Eigenlijk zou de regering dat ook moeten doen met elk rapport van de GEMS voor de neus krijgen.

 

De aangeschreven recensenten geven een objectieve, onafhankelijke wetenschappelijke mening. Die kan verschillen van de andere, omdat hij/zij zich richt op het ene of het andere deel van het document dat bij hem/haar de meeste vragen oproept. De aanpak is bedoeld om auteurs een recht van antwoord te geven en de mogelijkheid om hun tekst te verbeteren. In dit geval, in de huidige crisis, is het gemeenschappelijke doel van de auteurs en de uitgever om op een zo nauwkeurige en ondubbelzinnige mogelijke manier het reële risico van de heropening van contactberoepen op korte termijn aan te tonen en te kwantificeren.

 

Onderstaand de peer reviewers:

 

Vinciane Debaille ULB - Melanie Dechamps UCLouvain/Cliniques Saint-Luc - Guillaume Derval UCLouvain - Christine Dupont UCLouvain

Damien Ernst ULiège - Denis Flandre UCLouvain -  Raphael Jungers UCLouvain - Pierre-Francois Laterre UCLouvain/Cliniques Saint-Luc

Raphael Lefevere Université de Paris - Quentin Louveaux ULiège - Yves Moreau KULeuven - Bernard Rentier ULiège - Pierre Schaus UCLouvain

Wat is eigenlijk het scenario wat de Regeringen en Virologen in vooruitzicht hebben met de mensen?

Steeds meer krijgen we een duidelijker beeld van wat er in werkelijkheid afspeelt. Waarom ons leven steeds moeilijker gemaakt wordt ondanks dat in werkelijkheid volgens heel wat verplegend personeel, de ziekenhuizen bijna leeg zijn. 

Steeds meer en meer wordt ons verboden normaal te leven, een ziekmakend mondmasker te dragen, geen sociale contacten en anderhalf meter afstand van elkaar houden, de horeca dicht, verbod op niet essentiële reizen en ook geen ontspanning of op vakantie gaan op straffe van huisarrest met alle gevolgen daarvan.

In zeven haasten en zonder testen heeft men een vaccin in elkaar gestoken waarvan wij niet weten wat de gevolgen zullen zijn op termijn. Nu al zijn de eerste doden door deze vaccin gevallen. En als we bepaalde bronnen mogen geloven is het uiteindelijk de bedoeling ons zolang te 'pesten' tot we uiteindelijk ons laten inenten met een vaccin die velen ons waarschijnlijk naar een andere wereld gaat helpen of tenminste met de vreemdste ziektes zal opzadelen, met het uiteindelijk gevolg: de dood. Dat waren vorig jaar in maart de uitspraken van enekel staatslieden: 'het is oorlog, en in elke oorlog vallen er slachtoffers, zo ook nu'. En gezien dat we met enkele miljarden mensen te veel zijn, is deze biologische oorlijksvoering over de hele wereld een fit.

Het lijkt erop dat men ons zal verplichten te laten vaccineren anders mogen wij niet meer reizen, restaurant of café gaan en geen vakanties meer. De niet-gevaccineerde krijgen dan een soort 'Jodenster' zodat iedereen uit hun buurt zal blijven uit angst voor besmetting of dood.

 

16110053786614368535085310992243

 

Men weet dat er in de wereld tientallen miljoenen doden vallen DOOR de maatregelen. Er zijn een groot aantal studies die in die richting wijzen, en de eerste hongersnoden zijn al begonnen, o.a. in Jemen. De WHO pleit er ook al voor, precies omwille van deze collaterale schade, om zoveel mogelijk lockdowns te vermijden. De “virologen” verklaarden op 10 juni voor het Brits Lagerhuis dat die doden hun “focus” niet waren. Er is niet afgewogen op voorhand of de doden gespaard door de maatregelen wel zouden opwegen tegen de doden veroorzaakt door de maatregelen. Het lijkt toch wel evident dat het niet normaal is maatregelen om doden te vermijden te adviseren … die nog meer doden veroorzaken. Om deze 'uitdunning' van de mensheid te versnellen wilt de 'Elite' dat zo snel mogelijk gevaccineerd wordt voordat het volk zou gaan rebelleren.

Wanneer ontwaakt de bevolking uit de hypnose van de Media die alle dagen tot vervelends toe Corona positief nieuws brengt om de angst stevig in te houden??

Wanneer mogen wij eindelijk protesteren tegen deze aanslag op de mensheid? Waarom wordt het ons verboden? Wordt het hier zoals in Rusland waar protesteren gestraft wordt?? Het enige antwoord is dat de overheid en de virologen ontmaskert worden door het volk. Ja het volk, wij zijn de deze criminologe leugens stik beu! 

Maakt u niet te blij met de vaccinatie; het is niet meer dan dat de overheden over uw leven zullen beslissen eenmaal gevaccineerd. Zij gaan beslissen wanneer je ziek wordt, wanneer je dood mag gaan. Lang leve de Nano Technologie in de vaccins dankzij Bill Gates! Complotverhaal? Het is al bezig. Reeds honderden zoniet een paar duizend mensen zijn al overleden na de inenting. Maar dat mag niet in de Media geraken! Goed bezig journalisten, uw beurt komt ook nog.  

Maakt u ook niet te blij met de vrijheid die men u beloofd. 78 jaar geleden hadd Duitsers de zelfde beloften gedaan: Arbeid Mach Frei...      Vandaag zijn we weer zover....

Impfung mach frei
Screen Shot 10-20-20 at 01.30 PM

Hevige koppijn, duizeligheid en weinig eetlust door het te lang dragen van mondmasker

Screen Shot 12-30-20 at 04.34 PM

De Nieuwe Politieke Orde dicteert de de wetten die de regering blindelings opvolgt en uitvoert. Nog nooit gezien in een democratisch land

Het volk pikt het allemaal niet meer en begint deze situatie beu te worden...

Het 'dodelijke' ACHT. Dat zijn de NIET door het volk verkozen ministers van 'gezondheid' Succesvolle behandelingen voor covid-19 worden verworpen en zelfs op frauduleuze wijze bestreden door de politieke gezondheidsorganisaties en overheden.

Men blijft heel bewust deze angstcultuur handhaven door te ‘framen’. Er worden ook afschuwelijke beelden getoond om het angstpatroon te versterken.

Om deze disproportionele maatregelen een halt toe te roepen moeten het volk solidair zijn/haar stem laten horen. Dit is niet het leven dat we onze kinderen en onszelf willen toewensen. Er moet dringend iets gebeuren!

mondkapje-k1

IN UW MONDMASKER ontstaat een broeihaard van allerlei bacteriën en ziektekiemen die uzelf binnen krijgt en door het doek naar buiten blaast en anderen besmet.
Door het inademen van uw uitgeademde lucht vol kooldioxiden/Co2. worden uw longcellen onherroepelijk beschadigd met het gevolg: op korte of middellange termijn wordt u longpatiënt.

Screen Shot 12-21-20 at 07.14 PM

MONDMASKERPLICHT ALS INWIJDINGSRITUEEL
We hebben nu gezien dat de mondkapjes helemaal niet goed zijn voor onze gezondheid en dat het puur een uiting van macht is van de autoriteiten dat de bevolking verplicht deze maskers te dragen.

dit-gebeurt-er-in-nederland-als-het-coronavirus-zou-worden-aangetroffen

WERELDWIJD UITEN EXPERTS zich vrij fel tegen het dragen van een mondmasker. Ze beweren dat het mondmasker een 'superverspreider' is!
Op zich zijn dat opmerkelijke uitspraken omdat de beleidsmakers op vlak van anti-corona maatregelen het dragen daarvan verplichten. Waarom het dan wettelijk verplicht is om een mondmasker te dragen als anti-corona maatregel? Simpel: zo houdt de overheid de crisis 'brandendt'
 

Screen Shot 12-30-20 at 09.33 AM

Duizenden wetenschappers wereldwijd waarschuwen de mensheid voor een groot gevaar. Wat is hun boodschap? Artsen uit de hele wereld doen verbijsterende bekentenissen. Waaraan zijn ze schuldig? De president van Brazilië bewapent zijn volk, om hen te beschermen… waartegen? Een Google insider en Facebook whistleblower onthullen verbijsterende geheimen. Wat wordt er bekendgemaakt?

Ontdek het allemaal in deze uitgebreide documentaire.

ALLES WORDT ONS AFGEPAKT: al onze vrijheden, vriendschap, café of restaurant, vakantie, feestjes, Kerstmis, nieuwjaar, Pasen, misvieringen en al onze tradities zijn we kwijt. We moeten verplicht met een ziekmakend mondmaker rondlopen of 250 € boete betalen. Hebben wij dan toch overwogen een weekje vakantie te nemen worden wij bestraft met 7 dagen huisarrest en 2 maal getest worden.  En dat allemaal voor een virus dat via de TV wordt verspreidt! Blijven wij deze slavernij slikken? Waar zijn onze oppositiepartijen naartoe? Of spelen ze onder zelfde hoedje met de NIET verkozen regering die blind de bevelen opvolgt van Van Ranst en consoorten? Bevelen die het ganse land met economie en al naar de totale afgrond brengt. En blijkbaar voelen ze zich heel goed daarbij.  En doordat alle dagen van morgens tot avonds enkel over de dodelijke Corona en Covid virus in de Media gepraat wordt geloven de mensen ENKEL wat ze horen en zijn blind voor de werkelijkheid, blind wat ons te wachten staat....

 

WAT IS CORONA EIGENLIJK, EN WAT IS ER EIGENLIJK AAN DE HAND?

Begin 2020 gebeurde het ondenkbare: de hele mensheid werd gezamenlijk in de afgrond van totale paniek gestort, door een virus: COVID-19. Media en overheden verklaarden dat vele miljoenen een vreselijke dood zouden sterven. Dit virus was zogezegd dertig maal dodelijker dan de seizoensgriep en veel besmettelijker.
Een onzichtbare massamoordenaar was losgelaten over de mensheid.

Extreme maatregelen werden getroffen en de hele samenleving werd een grote gevangenis. In de meeste landen mocht niemand nog naar buiten, en elk nabij contact met medemensen werd verboden.

Waarom worden wij elke dag bang gemaakt via de Media dat de VIRUS steeds erger toeslaat omdat wij de ‘niet braaf’ hun desastreuze maatregelen niet goed opvolgen? Waarom moet de Economie kapot vanwege een o zo dodelijke virus dat in werkelijkheid niet meer dan EEN GRIEP IS? En de besmettingen dan zal u vragen? Ja, besmet maar niet ziek…hoe kan dat met zo’n dodelijke virus? Waar zijn die zieken allemaal? Volgens heel wat artsen en verplegend personeel die anoniem willen blijven om niet geschorst te worden zijn maar hier en daar een mogelijke ‘covid’ patiënt met zwaar onderliggende ziekten die op de Covid afdeling liggen. En dan zijn het meestal nog twijfelgevallen die TOCH covid lebel krijgen! De oversterfte is NIET anders dan in afgelopen jaren.

Bovendien probeert met alle macht de mensen ZIEK te maken en te houden met mondmaskers en ontsmetting middelen (zie een ander artikel over het ziekmakend mondmasker) om per se ons immuun systeem te ontwrichten. Intussen is ook aan het licht gekomen dat de PCR test ZEER onbetrouwbaar is maar enkel tot doel heeft om met een lang stokje via uw neus de Hematoencefalitis klier te beschadigen, (dat is de valse neusholte van Mondanta hol en dient als hindernis om alle vormen van virussen en bacteriën buiten te houden) (Bloed-hersenen-barrière is een lag cellen die de hersenen beschermen tegen zware metalen, pesticiden en andere gifstoffen) De schade die volgt zal onomkeerbaar zijn.

 

Bij het testen zullen meer dan 60% van de geteste personen nu makkelijker ziek of besmet raken en levenslang gezondheidsproblemen ondervinden.

In begin van deze ‘epidemie’ in maart 2020 hebben verschillende staatslieden en regeringslijderes openbaar gezegd: ‘HET IS OORLOG’ en in elke oorlog vallen er slachtoffers’ Zo ook nu, weliswaar een biologische oorlog met als inzet een sanering van 2 à 3 miljard mensen….

Een complottheorie? Sorry. Het is al aan het gebeuren!

HET VOLK MORT STEEDS LUIDER

 

Als het draagvlak zo groot is waarom dan al die repressie en hoge boetes?

Laten we de rechten en vrijheden meneer De Croo waarvan u de behoeder bent, eens goed herlezen. Laten we dat doen vanuit de vraag: welke daarvan staan op dit moment nog overeind?

 

Beperking van de staatsmacht. Corrigeer ons als we het verkeerd zien, meneer De Croo, maar er is momenteel een staatsbemoeienis die elke verbeelding tart. De staat zegt ons waar we ons naartoe mogen verplaatsen en waar niet, om welk uur we thuis moet zijn, hoe weinig mensen we mogen ontmoeten, ook met kerst, hoe weinigen daarvan we er maar mogen knuffelen, op hoeveel meter van de rest we moeten staan, hoe we ons gezicht moeten afdekken en onze vrije adem moeten insnoeren, hoe we ook onze kinderen gemuilkorfd naar school moet sturen, hoe lang we ons moeten isoleren als we in contact zijn geweest met iemand met een loopneus, enz., enz. Liberalisme, zegt u?

De Croo en Bill Getes
schapen

'We evolueren langzaam naar een politiestaat'

Ze kunnen u in de psychiatrie laten opnemen, uit uw huis zetten of naar hartenlust uw ondergoedlade doorzoeken. En dat allemaal zonder dat er ook maar één rechter bij te pas komt. Zo ontstaat er in ijltempo een parallelle justitie.

Ik maak er geen geheim van dat ik heel erg tegen de overheid en die domme corona regels en maatregelen ben. Tevens ben en blijf ik van mening dat ze er compleet naast zitten met hun coronamaatregelen en de burgers (opzettelijk) in groot gevaar brengen met een volslagen idioot beleid.

Een afwijkende mening wordt niet meer gewaardeerd of zelfs getolereerd! 

En wat loopt er verkeerd in deze coronabeleid van België en omliggende landen?

Honderden artsen, profesoren en onderzoekers vertellen al maanden een heel ander taal. Waar men vandaag mee bezig is zal leiden tot een een explosieve situatie!

Als men zoals in het begin van deze coronacrisis verkondigde 'het is oorlog' waarom vechten wij niet terug om de vijand te verslaan in plaats van ons af te zonderen en ons weg te steken? 

Uiteraard, in elke oorlog vallen slachtoffers, zonder uitzondering, en laat dit dan vandaag ook gebeuren als het toch oorlog is!  Uiteindelijk worden wij de winnaars zoals reeds eeuwenlang bewezen is: de mensheid heeft altijd de ergste ziektes overwonnen en zou vandaag den dag ook niet anders geweest zijn mochten de overheden NIET naar bepaalde kortzinnige en fantasierijke virologen geluisterd hebben. 

Een groep mensen hebben sinds begin van de uitbraak zich helemaal niets van deze circus aangetrokken en een normaal leven geleidt hebben tussen zoveel ander volk en zonder de mondmaskers, samen gegeten en gedronken, maar ook een keer een beetje ziek geweest (griep zeg ik, een viroloog zou zeggen corona), maar niet naar de dokter geweest. Zelfverzorging zoals bij ons thuis vroeger) Bovendien steeds gezond gegeten en veel zwem, fiets en wandelbeweging. Tien maanden na datum hebben wij bij verschillende artsen een bloedafname proef laten doen, vooral op een eventuele besmettingen. Uitslag: NEGATIEF! 

Dat is de zoveelste bewijs voor ons dat deze TV-virologen ons en de regeringen misleiden en toch geloofwaardig overkomen door hun titel van 'professor' en de steun van VTM en VRT. Helaas beseffen de mensen nog steeds niet wat voor onheil en miserie deze 'professoren aan het aanrichten zijn gesteund met enorme bedragen van Bill & Melinda Gates Foundation.

 

Dominante

Deze personen domineren dagelijks de Media met een ongelooflijke vindingrijkheid aan cijfers en verhalen over hun Corona virus. Maar met wek doel??

Screen Shot 12-10-20 at 07.19 PM

Ja, het is oorlog!

Het is alweer oorlog, ditmaal echter niet met conventionele wapens maar met biowapens en spitstechnologie.

De vijand is onzichtbaar, een virus zeggen ze. Ze bewijzen het met een tool die compleet onbetrouwbaar is en bijna iedereen knikt en volgt uit angst voor het "dodelijke en onzichtbare" gevaar. 

Nu kunnen ze eindelijk uitvoeren wat sinds de Romeinen steeds mislukt was

Artsen uit binnen en vooral uit buitenland trekken aan de alarmbel

Artsen uit binnen en vooral uit buitenland trekken aan de alarmbel: Het is nu toch duidelijk genoeg dat sinds de verplichte invoering voor het dragen van een mondmasker, elke dag de besmettingen meer en meer de kop opsteken. En het wordt met de dag ERGER. Logisch: in uw mondmasker ontstaat een broeihaard van allerlei bacteriën en ziektekiemen als je het mondmasker wat langer draagt. Deze bacteriën krijgt niet alleen uzelf naar binnen maar die blaast u door uw ‘besmet’ masker naar uw medemensen. En dan praten we niet eens van de schade die u aan uw longen teweegbrengt door het inademen van uw uitgeademde lucht vol kooldioxiden/Co2. Het gevolg is dat indien je dagelijks deze masker draagt, uw longcellen onherroepelijk beschadigd worden met het gevolg: op korte of middellange termijn wordt u longpatiënt. Door herhaaldelijk alles en nog wat te ontsmetten zal u geen weerstand meer kunnen opbouwen en wordt u snel ziek!

Als de mondmaskers dan ook nog enig effect zouden hebben op deze ‘virus’, wij ontkennen niet het bestaan van deze virus SARS-Cov-2, maar zijn totaal verkeerd bezig en produceren zelf besmettingen en nieuwe ziektes.

Wij moeten beseffen dat SARS-Cov-2 nooit zal weggaan, noch zal verdwijnen door onszelf op te sluiten. Het is, net als andere virussen en ziekteverwekkers, een blijver. We kunnen ons dus vragen stellen over de aanpak die wereldwijd wordt gevoerd. Indijken? Er valt niets in te dijken, tenzij we collectief bereid zijn om voor de rest van ons leven (en dat van onze kinderen) door te brengen in een angstmaatschappij waarbij afstand, mondmasker en lockdown het nieuwe (ab)normaal worden. Zelfs dan zal indijken het beste zijn wat we bereiken en zal het virus steeds weer de kop opsteken, net zoals de seizoensgriep.

Het is niet meer dan een gedragsverandering dat men wil bereiken, het heeft NIETS met deze zogenaamde virus te maken

Wij hebben, samen met heel wat duizenden Belgen vanaf de invoering van de mondmaskerplicht geen enkel winkel in België meer bezocht, niet één keer het openbaar vervoer genomen en steeds uit de buurt gebleven van de ‘mondmaskermensen’. De inkopen hebben wij in Nederland gedaan, zelfs online. Daardoor niet éénmaal ziek geweest, wel kiplekker gevoeld. Vooral niet nodeloos ontsmet. Daar in Nederland (nog) geen mondmaskerplicht is (alhoewel Mark Rutte, Minister-president van Nederland daarop aandringt. Helaas zijn daar de virologen niet allemaal mee eens.

Ziek worden en genezen hoort bij het leven, is een natuurlijk element alsook het overlijden zelf. Dat de huidige beleidsmakers daar een verandering willen aanbrengen is gewoon absurd en tegen de natuur in. Het veroorzaakt alleen maar schade op alle gebied.

UITGELICHT

Horecaondernemers zetten actie door en gaan 17 januari open

Zeker 65 van de 200 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kondigen nieuwe maatregelen aan. Zij komen met een nieuwe actie: winkels open = horeca open.

Lees verder

Voor corona stierven per dag gemiddeld 300 mensen in België

Het coronavirus heeft gisteren 132 nieuwe dodelijke slachtoffers geëist in ons land, terwijl in precoronatijden in ons land per dag gemiddeld 300 mensen stierven. Aan wat, dat leren ons de statistieken van Statbel, waar de jongste cijfers van 2016 dateren.  Daarbij valt op dat hart- en vaatziekten en kanker samen ruim de helft van die…

Lees verder

50.000 Italiaanse restauranthouders hebben besloten te openen in weerwil van de Covid-19 lockdown

Een voorbeeld van een strijdbare restauranthouder uit Modena die net op Twitter heeft aangekondigd dat hij, samen met 50.000 branchecollega’s die een alliantie hebben gevormd, vanaf 15 januari zal openen voor lunch en diner, in weerwil van de Covid-19 beperkingen. Massale burgerlijke ongehoorzaamheid, zeggen ze, is de enige manier om de lockdown-chaos te stoppen. “Goedenavond…

Lees verder

Corona mag niet uitsterven totdat het vaccin beschikbaar is – Er staat teveel geld op het spel

Zelfs de meest argeloze, meest versufde, meest slaafse mediaconsument ziet nu het licht: net zo zeker als de Amen in de kerk, zal de seizoensgebonden griepgolf in de herfst van dit jaar gebruikt worden om eindelijk de “tweede Corona-golf”, die tot nu toe zelfs met de meest creatieve manipulatiemanoeuvres niet waarneembaar was, werkelijkheid te laten…

Lees verder

Hoe erg is corona echt?

De afgelopen maanden zagen we bij viruswaanzin regelmatig interessante statistieken uit https://hoe-erg-is-corona-echt.be/ in onze discussiefora verschijnen. Kurt Wayenberg, al lid van viruswaanzin sinds juli 2020, heeft nu zijn site gefinaliseerd met de complete sterftestatistieken van 2020. Deze site geeft een goed beeld van hoe erg deze gezondheidscrisis in werkelijkheid is? Zijn de lockdowns, mondmaskers, handgels…

Lees verder

Corona-bedrog aan het licht gebracht: PCR-tests zijn volledig nutteloos en dienen alleen om te manipuleren

Hoe meer invloed een zaak heeft, hoe zorgvuldiger we de legitimiteit ervan moeten controleren. De PCR-test kan met de statistische analyse van de resultaten het leven van miljoenen mensen beïnvloeden. Maar is ze nauwkeurig genoeg? Is ze geloofwaardig? En wat wordt er eigenlijk gemeten met deze test? Een nadere bestudering van deze vragen doet ernstige…

Lees verder

Portugese rechtbank vonnist: PCR-tests “onbetrouwbaar” en quarantaines “onwettig” – totaal zwijgen in mainstream media

Het Portugese Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de PCR-test geen betrouwbare test is voor Sars-Cov-2, en daarom elke gedwongen quarantaine op basis van die testresultaten onwettig is. Verder suggereert de rechter dat elke gedwongen quarantaine die wordt toegepast op gezonde mensen een schending van hun fundamentele recht op vrijheid zou kunnen zijn, meldt Off-guardian. Het belangrijkste is…

Lees verder

Portugese gezondheidsautoriteiten in staat van alarm: gezondheidswerker overlijdt 2 dagen na vaccinatie tegen Covid-19

De Portugese gezondheidsautoriteiten zijn in staat van alarm gebracht na het onverklaarde overlijden van een gezondheidswerker. De 41-jarige vrouw uit Maia stierf twee dagen na ontvangst van haar eerste dosis van het Corona-vaccin. Ze stierf op nieuwjaarsdag terwijl ze in bed lag. Portugalresident meldt dat haar lichaam is gevonden door haar partner. Hij belde een ambulance…

Lees verder

Kerngezonde man stierf aan complicaties Coronavaccin – weduwe wil nu de mensen wakkerschudden

Gregory Michael was gynaecoloog in een ziekenhuis in Miami Beach, Florida (VS). Hij was een fervent voorstander van het Coronavaccin en liet zich op 18 december het vaccin van Pfizer inenten. Maar er kwam niets van de gehoopte immuniteit terecht. Drie weken later is Michael dood, overleden aan een fatale reactie op het vaccin. Zijn…

Lees verder

“We kunnen nu niet zeggen dat er versoepelingen komen in februari” “We kunnen nu niet zeggen dat er versoepelingen komen in maart” Ook niet in …

De komst van het coronavaccin doet heel wat Belgen hopen op versoepelingen en een terugkeer naar meer vrijheid. De coronacijfers gaan echter opnieuw de hoogte in nu er opnieuw meer getest wordt na de feestdagen en bij terugkerende reizigers. En wat te denken van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus? Komt er een…

Lees verder

Voddenwereld

Er zijn weinig plekken waar we tegenwoordig verdrietiger worden dan bij middelbare scholen en in supermarkten. Het zijn de enige twee publieke locaties waarnaar ik me noodgedwongen met regelmaat begeef en waar het beeld van de mens als gemuilkorfd vee me vlijmscherp in de maag boort. In de school mag ik niet binnen. Ik zet…

Lees verder

Het recht om te gaan en staan waar en wanneer u wil

Wij strijden met woorden tot uw onvervreemdbare rechten hersteld zijn. Het recht om te gaan en staan waar en wanneer u wil. Het recht op vereniging en betogen. Het recht op de uitoefening van uw beroepsactiviteit. Het recht om te reizen zonder beperkingen. Het recht op onderwijs zonder mondmaskers en testen voor de kinderen. Het…

Lees verder

Is pluralisme in het debat verbieden wetenschap?

“In een steeds veranderende, onbegrijpelijke wereld hadden de massa’s het punt bereikt waarop ze tegelijkertijd alles en niets zouden geloven, zouden denken dat alles mogelijk was en dat niets waar was. … De massapropaganda ontdekte dat haar publiek te allen tijde bereid was het ergste te geloven, hoe absurd ook, en maakte er niet bepaald…

Lees verder

Positief getest…

“Mijnheer de Voorzitter, misschien hebben we nu een probleem, we hebben een positief Corona-geval in het parlement”, waarschuwde de secretaris-generaal van de FPÖ, Michael Schnedlitz, gisteren in het Oostenrijkse parlement. Voor lopende camera’s, onder ieders ogen en luide protesten, demonstreerde hij de betrouwbaarheid van massaproeven ad absurdum – met behulp van een Coronatest met Coca-Cola, die prompt…

Lees verder

Mensen, wordt eindelijk wakker!

Hoe komt het dat er zoveel corona gelovigen zijn? Logisch: alle dagen hoor je op radio en TV de woorden ‘CORONA’ en ‘COVID’ Maar wat is daar de bedoeling mee? DE TECHNIEKEN- We zien hoe deze leiders heel bewust deze angstcultuur blijven handhaven door te ‘framen’. Zij vertellen het verhaal over het virus door specifieke…

Lees verder

Opnieuw wordt viroloog Marc Van Ranst met de dood bedreigd.

Deze keer werden de bedreigingen op Facebook geuit naar aanleiding van een artikel uit Knack.

Lees verder

ONS IMMUUNSYSTEEM

Het lichaam heeft een verdedigingssysteem tegen infecties door virussen, bacteriën en parasieten: het afweersysteem, meestal immuunsysteem genoemd.

Lees verder

HET GAAT MAAR DOOR

Als 14,44 % van de Belgische bevolking met antistoffen betekent dat 1.641.600 mensen besmet zijn geworden. Dan kan je denken dat die 641.411 een schrijffout is, en dat men het ééntje ervoor vergeten is. Maar dat is het niet. 641.411 is precies het getal dat op de website van Sciensano staat als het aantal “Cases” op 30.12.2020.

Lees verder

België: noch rechtsstaat, noch democratie maar politiestaat in wording

U wordt belogen!

Hoeveel van de voorspellingen van de staatsvirologen zijn al uitgekomen?

Wat willen we niet

En wat willen we vooral wel... Terug naar het Oude NORMAAL

STOP HET VIRUS

DEZE WEBSITE IS BEDOELD OM AL DE VERZWEGEN INFORMATIE IN DE MEDIA TOCH NAAR BUITEN TE BRENGEN

MENU

CONTACT

EMAIL
FACEBOOK
YOUTUBE
INSTAGRAM