DE WET VAN TROJANOV

In een onmenselijk systeem is het overtreden van wetten een humaan beginsel.

Waar zijn we mee bezig ?

Het openbaar ministerie (OM) verwijt een aantal gedagvaarde personen van “zeer asociaal gedrag” en eist voor elk van hen twee maanden en een

gevangenisstraf en een boete van 150 euro.

Rechter: “Voor de duidelijkheid. U moet die boete door de opdeciemen vermenigvuldigen met acht.” Omdat ze een praatje hielden met een tweetal vrienden.

Is dat het niveau van onze magistratuur?

Beschamende vertoning!

De intuïtieve geest is een heilig geschenk en de rationele geest een trouwe dienaar.

Deze rechter schept een maatschappij die de dienaar eert en het geschenk is vergeten.

Covid maakt van de rechterlijke macht een robot zonder Emotionele Inteligentie. De "zonnekoninghouding" van de rechter met Zuid-Amerikaanse juntatrekjes ingegeven door dolgedraaide virologen catapulteren ons terug naar de middeleeuwen. Het mensonwaardig behandelen van de jongeren zal hen verbitteren, niet beleren.

Het parket trouwens ook. Hoe halen ze het in hun hoofd om 2 maand gevangenisstraf te vorderen en een boete van 1.200 €. We zijn geschokt dat dit gebeurt en vinden dit ronduit beschamend. Er zijn tal van politierechters die de MB's al meermaals ambtshalve ongrondwettelijk hebben verklaard en de vrijspraak bevolen hebben (o.a. in Charleroi en Kortrijk ). Dat de advocaten die op de zitting waren, dit ongepast machtsvertoon ongemerkt laten passeren. Zo plaveien ze mee de weg naar een totalitaire staat.