Is pluralisme in het debat verbieden wetenschap?

“In een steeds veranderende, onbegrijpelijke wereld hadden de massa’s het punt bereikt waarop ze tegelijkertijd alles en niets zouden geloven, zouden denken dat alles mogelijk was en dat niets waar was. … De massapropaganda ontdekte dat haar publiek te allen tijde bereid was het ergste te geloven, hoe absurd ook, en maakte er niet bepaald bezwaar tegen om bedrogen te worden, omdat ze elke uitspraak sowieso als een leugen beschouwde. De totalitaire massale leiders baseerden hun propaganda op de juiste psychologische veronderstelling dat men onder dergelijke omstandigheden de mensen de ene dag de meest fantastische uitspraken kon laten geloven en erop kon vertrouwen dat als ze de volgende dag het onweerlegbare bewijs van hun onwaarheid zouden krijgen”.

Hannah Arendt, “De oorsprong van het totalitarisme”, 1951.

Laat een reactie achter