BRUSSELSE RECHTER SPREEKT MAN ZONDER MONDMASKER VRIJ: “Verplichten van mondmasker is ONGRONDWETTELIJK”

Een uitermate opmerkelijk vonnis: de politierechter van de 36ste kamer in Brussel heeft een man vrijgesproken die door agenten geverbaliseerd was omdat hij geen mondmasker droeg, nochtans een verplichting in het Brussels Gewest. “Het verplichten van een mondmasker, altijd en overal, is strijdig met de grondwet”, vond rechter Lionel Van Damme.

De betrokkene, een twintiger, bevond zich op 9 augustus aan de Slachthuizen in Anderlecht, de overdekte markt, een openbaar domein dus. Hij was er met zijn vader die marktkramer is en droeg geen masker. De politie verbaliseerde hem.

Maar de man vocht zijn boete aan voor de rechter en die geeft hem nu gelijk. De rechter oordeelde dat het overal en altijd verplichten van een mondmasker buitenproportioneel is en in tegenspraak met het universeel recht op vrijheid van beweging. Bovendien is de mondmaskerplicht een plicht die per wet zou moeten geregeld worden en niet per ministerieel besluit, bij deze is ze dus ongrondwettelijk, zo oordeelde de rechter nog in zijn vonnis.

Er moet dus eerst een wet gestemd worden over de mondmaskerplicht. En die wet zou bovendien fijnmazig moeten zijn zodat mondmaskers alleen noodzakelijk geacht worden in drukke zones. “Het mondmasker kan nuttig zijn om de pandemie tegen te gaan. Maar het is een verschil of je alleen in de straat loopt of met velen. Deze verschillen bedenken met een algemene verplichtende regel is een inbreuk op de principes van de gelijkheid en de niet discriminatie”, staat er nog letterlijk.

“Dit is verstrekkend”, reageert Helene Alexandris,de advocate van de gedagvaarde. “Het is het eerste vonnis dat zo ver gaat dat het de mondmaskerplicht toetst aan de grondwet. Het is mogelijk dat andere rechters zich hier nu ook op gaan baseren”, klinkt het.

Het vonnis dateert van 12 januari maar raakte pas nu bekend. Het parket heeft steeds een maand tijd om in beroep te gaan.

Door Dirk Coosemans

Laat een reactie achter